Info pro absolventy

Informace pro absolventy 2017/2018 postupně dodáváme:

 

PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO
JIŽ 26.1.2018 V 15:00 PŘIJĎTE SI ZKUSIT PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO VE ŠKOLE POPULO

PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO ZDE... PŘIJÍMAČKY NANEČISTO.pdf (136284)

 

Příprava na střední školu -    Matematika- info o kurzu ZDE

                                              Český jazyk - info o kurzu ZDE

 

Dovolte, abychom Vás jménem centra pozvali na Veletrh vzdělávání, který se bude v OC FUTURUM konat v pátek 19. ledna od 10 – 18 hodin. Veletrh je pořádaný v kooperaci s DENIKEM a jsou nasmlouvané střední školy z Ostravy, Opavy a Slezskou univerzitu Opava. Více informací získáte na adrese http://www.futurumostrava.cz/cz/akce-centra/2143-veletrh-vzdelavani.html
Plakátek nejdete ZDE .

 

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 - informace pro žáky i zákonné zástupce ZDE
Přehled středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem naleznete ZDE.
Další střední a vyšší odborné školy naleznete ZDE.
Přehled volných míst ve středních školách a konzervatořích naleznete ZDE.

Pozvánky na akce:

Beseda o vojenském školství a práci v armádě ZDE

Výstava "Středoškolák, vysokoškolák" info ZDE

Přijímací zkoušky v datech:

do 30. 11. 2017 - odevzdat přihlášky do oborů s talentovou zkouškou (o přihlášky požádejte třídního učitele či vých. poradce)

od 2. do 15. 1. 2018 - talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou (mimo gymnázia se sportovní přípravou)

od 2. 1. do 15. 2. 2018 - talentové zkoušky do oboru - gymnázium se sportovní přípravou

od 15. - 31. 1. 2018 - talentové zkoušky v konzervatořích

do 1. 3. 2018 - odevzdávání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky (přihlášky dostanete v základní škole zároveň se zápisovým lístkem - u pololetního vysvědčení)

12. 4. a 16. 4. 2018 - řádné termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory

13. 4. a 17. 4. 2018- řádné termíny jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

od 12. do 28. dubna 2018 - stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2018 - stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

10. května 2018 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
11. května 2018 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Zápisový lístek - dostanete v základní škole od výchovného poradce proti podpisu, po zveřejnění výsledků jej musíte vyplněný do 10 dnů doručit na střední školu, pro kterou se vaše dítě rozhodlo

 

 

 

------------------------------------------------------ odkazy z předchozích let ----------------------------------------------------

 

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 - bližší informace pro žáky i zákonné zástupce ZDE

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně/vybraná ustanovení/ ZDE

Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aktuální informace:www.msmt.cz

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ZDE

Přijímací zkoušky v datech:

do 30. 11. 2016 - odevzdat přihlášky do oborů s talentovou zkouškou (přihlášky dostanete v základní škole)

od 2. do 15. 1. 2017 - talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou (mimo gymnázia se sportovní přípravou)

od 2. 1. do 15. 2. 2017 - talentové zkoušky do oboru - gymnázium se sportovní přípravou

od 15. - 31. 1. 2017 - talentové zkoušky v konzervatořích

do 1. 3. 2017 - odevzdávání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky (přihlášky dostanete v základní škole)

12. 4. a 19. 4. 2017 - řádné termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory

18. 4. a 20. 4. 2017- řádné termíny jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

od 12. do 28. dubna 2017 - stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017 - stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

 

Zápisový lístek - dostanete v základní škole od výchovného poradce proti podpisu, po zveřejnění výsledků jej musíte vyplněný do 10 dnů doručit na střední školu, pro kterou se vaše dítě rozhodlo

 

Den na zdravce info ZDE

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace info ZDE

Den otevřených dveří -  Církevní gymnázium Opava info ZDE

Týden otevřených dveří -  Arcelor Mittal Ostrava pro ZŠ info ZDE

Dny otevřených dveří -  Gymnázium Hello Ostrava - Poruba info ZDE

Dny otevřených dveří - Gymnázium Olgy Havlové - info ZDE

Pozvánka - Den otevřených dveří - Janáčková konzervatoř v Ostravě ZDE

 

 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

- pozvánka na den otevřených dveří ZDE


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam středních škol přihlášených k jednotným přijímacím zkouškám ve školním roce 2015/2016 ZDE

 

Studijní centrum Basic - příprava na přijímací zkoušky 2016 - info ZDE

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.
Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

- den otevřených dveří info ZDE

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Dny otevřených dveří se konají v těchto termínech:

  • sobota                 9.1.                        8,00 – 12,00 hodin
  • úterý                    19.1.                      15,00 – 18,00 hodin
  • středa                  3.2.                        15,00 – 18,00 hodin

 

LEAF Academy – den otevřených dveří ZDE

 - letní kemp - info ZDE

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium,s.r.o.

- den otevřených dveří - ZDE

Gymnázium Josefa kainara, Dr. E. Beneše 7, 748 01 Hlučín

- den otevřených dveří ZDE

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín

- den otevřených dveří ZDE

Střední škola automobilní Krnov

- dny otevřených dveří ZDE

Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava - Zábřeh 

- den otevřených dveří a obory ZDE, další informace a kontakty ZDE.

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

- nabídka studijních příležitostí pro školní rok 2016/2017 ZDE

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

- pozvánka na den otevřených dveří ZDE

 

Beseda o vojenském školství a práci v armádě - pozvánka ZDE.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Střední umělecké školy, Ostrava u příležitosti 25. výročí vzniku školy

Poděbradova 959/33 a Matiční 18, Moravská Ostrava.

V sobotu 3. října 2015 od 8,00 do 14,00 hodin proběhne v rámci oslav 25. výročí vzniku školy den otevřených dveří na Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci.

V obou školních budovách na ul. Poděbradově 959/33 a Matiční ul. č. 18 (Moravská Ostrava) si mohou návštěvníci prohlédnout žákovské, klauzurní a maturitních práce - malby, kresby, fotografie, grafiky, keramické výrobky či designerské návrhy.

Kromě prohlídky školních prostor se návštěvníci dozvědí vše potřebné o přijímacím řízení a talentových zkouškách na Střední umělecké škole, Ostrava a také o přípravných kurzech k talentové zkoušce určených pro žáky 9. ročníků ZŠ, které budou zahájeny již v sobotu 10. října 2015 (viz info v příloze tohoto emailu).

Pracovníci školy jsou připraveni odpovědět na všechny otázky týkající se studia a provozu na SUŠ.

Dále si dovolujeme pozvat Vás a Vaše žáky na výstavy prací žáků naši školy. První z nich se koná od 21. 9 do 17.10. 2015 v prostorách Základní školy Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72. Další z výstav u příležitosti půlkulatého výročí pak můžete navštívit v rámci festivalu Konverzace uměním za ZUŠ B. Smetany v Karviné. Výstava se koná od 17.9. do 30.10. 2015

Přípravný kurz k talentovým zkouškám pro uchazeče o studium na SUŠ, Ostrava.

Střední umělecká škola pořádá pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ přípravný kurz k talentovým zkouškám.

Přípravný kurz bude zahájen v sobotu 10. října 2015 Celkový rozsah kurzů je 60 vyučovacích hodin v 10 vyučovacích blocích vždy v sobotu dopoledne (8:00 - 13:30) (kurz se nekoná v sobotu 31.10.). 

V kurzech žáci projdou postupně jednotlivými výtvarnými činnostmi, z nichž mnohé budou součástí talentových zkoušek.  Součástí kurzu je osvojení si a prohloubení dovedností v kresbě, malbě nebo modelování a dalších činnostech, které žáci využijí během talentových zkoušek a následně pak během prvního ročníku svého studia na naší škole. Žáci – kurzisté tedy získají oproti svému dosavadnímu výtvarnému vzdělání na ZŠ a ZUŠ mnohé další zkušenosti a dovednosti, které jim mohou výraznou měrou pomoci k úspěšnému vykonání přijímacích zkoušek. Kurzisté se navíc seznámí i s prostředím školy a získají rovněž možnost přímo konzultovat své práce s učiteli školy, kteří jsou schopni již během této přípravy korigovat jejich výtvarné dovednosti.

Cena kurzu je při rozsahu 60 vyučovacích hodin  stanovena na 2500.- Kč.

Zájemci o kurz získají přihlášku na dni otevřených dveří (3.10. 2015, 8,00-14,00 hodin) nebo v tomto odkaze:  www.sus-ostrava.cz  a poslat ji mohou buď emailem na adresu: info@sus-ostrava.cz a nebo ji v pracovní dny odevzdat osobně na sekretariátu školy na ulici Poděbradova 959/33, Ostrava. Kurzovné je možno uhradit buď přímo v kanceláři školy,  nebo na účet školy vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky. 

Veškeré další informace ohledně studia a podmínek přijímacího řízení mohou zájemci získat i na telefonním čísle školy: 596114985 a na webových stránkách školy: www.sus-ostrava.cz.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

 

Přehled volných míst ve SŠ v našem kraji ZDE 

◊ Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Významnou novinkou v přijímacím řízení je skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (dále také pilotní ověřování). Organizací pilotního ověřování bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Záměrem Moravskoslezského kraje je  zapojení středních škol všech zřizovatelů nabízejících studium v maturitních oborech vzdělání do tohoto pilotního ověřování a realizace centrálně zadávaných jednotných testů ve školním roce 2014/2015. Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání konaném dne 23. 9. 2014 usnesením č. 52/4004 doporučila ředitelům středních škol všech zřizovatelů přihlásit se k pilotnímu ověřování.

A co vlastně tato novinka v přijímacím řízení obnáší? Zjednodušeně lze říci, že všichni uchazeči hlásící se do maturitních oborů ve středních školách v celé republice budou v rámci přijímacího řízení konat stejné testy!

V Moravskoslezském kraji se k pilotnímu ověřování přihlásilo celkem 90 středních škol. Zapojí se do něj všechny střední školy s maturitními obory zřizované Moravskoslezským krajem (tj. 78 středních škol), dále je přihlášeno 9 soukromých středních škol (z celkového počtu 35 soukromých středních škol v našem kraji s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou), 2 církevní střední školy a 1 střední škola zřizovaná obcí (přihlásily se všechny církevní a obecní střední školy v kraji).

Další novinkou v přijímacím řízení je nový formulář přihlášky, který naleznete na stránkách MŠMT. Uchazeči vyplňují tento nový formulář do všech středních škol. Ve formuláři mohou uchazeči nově vyplnit dvě střední školy. V případě, že obě vyplněné školy jsou přihlášené k pilotnímu ověřování, je uvedené pořadí škol ve formuláři důležité z pohledu místa konání přijímací zkoušky, protože uchazeč koná přijímací zkoušku pouze jednou, a to na škole uvedené jako první v pořadí, škola uvedená jako druhá v pořadí obdrží výsledky přijímací zkoušky od CERMATu. V případě, že uchazeč uvedl ve formuláři jako první v pořadí školu, která je přihlášena k pilotnímu ověřování, a druhou školu, která není přihlášena k pilotnímu ověřování, koná přijímací zkoušku na první škole dle podmínek pilotního ověřování a na druhé škole postupuje dle pokynů ředitele a vyhlášených kritérií. Stejně se postupuje i v případě, že uchazeč vyplní ve formuláři jako první v pořadí školu, která není přihlášená k pilotnímu ověřování a druhou v pořadí školu, která se do pilotního ověřování přihlásila, zde tedy platí, že na první škole postupuje dle pokynů ředitele a vyhlášených kritérií a na druhé škole v pořadí postupuje dle podmínek pilotního ověřování. Každopádně vždy platí, že v případě přijetí ke vzdělávání do obou škol není pořadí škol na přihlášce závazné, závazné je až odevzdání zápisového lístku na vybranou střední školu.

 

Dny otevřených dveří na středních školách Moravskoslezského kraje

http://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/moravskoslezsky-kraj/

 

Střední škola cestovního ruchu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

U Kantorka 406
Rožnov pod Radhoštěm
Zveme Vás na dny otevřených dveří - více informací ZDE

 

Zde naleznete několik užitečných odkazů, které obsahují  informace o přihláškách ke studiu, informace o přijímacím řízení a také zkušební testy.