TV - Sportovní gymnastika

30. března 2016 se v Paskově konalo krajské finále ve sportovní gymnastice. Tentokrát soutěžila družstva. Naše čtyřčlenné družstvo pod vedením Mgr. Gabriely Hynek získalo v silné konkurenci pěkné šesté místo. Děvčatům Evě Masné, Editě Masné, Alexandře Červenkové a Vendule Jančíkové blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

------------------------------------------------------------------------------------

4. 3. 2015 jsme se poprvé účastnili závodu ve sportovní gymnastice, který se konal v tělocvičně ZŠ Mitušova 16.

Nejlépe dopadlo družsto č. 1, ve složení: Máchová Barbora, Boháčová Viktorie, Lindnerová Eliška, Raunigová Eva, Kurková Jolana. Holky předvedly moc pěkný výkon a umístily se na 4. místě.

Dále startovalo družstvo č. 2: Pawlasová Magdaléna, Masná Eva, Masná Edita, Neoralová Kateřina, Skotnicová Aneta.

A družstvo č. 3: Vrožinová Elen, Strachotová Eliška, Jančíková Vendula, Sczurková Veronika a Barvíková Amálie.

------------------------------------------------------------------------------------

Nářadí (všechny absolvovaly povinné sestavy):

Prostná (3 řady):

1. řada - váha (neboli holubička s výdrží na dvě doby) - postavit se snožmo - krok sun krok čertík a hned nůžky - hvězda

2. řada - kotoul vpřed - kotoul vpřed roznožmo a hned kotoul vpřed do postavení snožmo - výskok snožmo s půl obratem

3. řada - hvězda do postavení snožmo a hned navázat kotoul vzad roznožmo do placky (s výdrží na dvě doby)

 

Kladina (2 řady):

1. řada - náskok do dřepu z boku kladiny - čtvrt obrat - jeden až dva kroky a čertík - jeden až dva kroky a nůžky (dostat se na konec kladiny) - výpon a půl obrat

2. řada - holubička - krok sun krok - čertík - čtvrt obrat - seskok roznožkou

 

Přeskok (počítá se lepší ze dvou skoků):

možnost výběru: ROZNOŽKA nebo SKRČKA přes kozu na šíř