1. třídy

 

Vážení rodiče,

konečně máme vyfocené všechny prvňáčky. Fotografie by měly být dodány nejpozději v týdnu od 24. do 28. 10. 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

22. září 2016 proběhne ve škole fotografování žáků 1. tříd. Cena je: 60 Kč za 3 ks fotografií. Každá další stejná fotografie 10 Kč za 1 ks.

Ať máte představu:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Více zde: https://zs-petrkovice.webnode.cz/a1-stupen/2tridy/

 

Vážení rodiče,

konečně máme vyfocené všechny prvňáčky. Fotografie by měly být dodány nejpozději v týdnu od 24. do 28. 10. 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

22. září 2016 proběhne ve škole fotografování žáků 1. tříd. Cena je: 60 Kč za 3 ks fotografií. Každá další stejná fotografie 10 Kč za 1 ks.

Ať máte představu:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Více zde: https://zs-petrkovice.webnode.cz/a1-stupen/2tridy/

Aktuality

Týdenní plán od 30. 3. – 3. 4. 2020

Slabikář

str. 88 – 91, str. 92 pro rychlíky

Stále můžeme dělat obloučky, 89/2 má obtížná slova, mohou dělat problém, 91/2 bude třeba vysvětlit slova fůra, fara, fujara, finále

Zdokonalování čtení

str. 32 - 33, práce navíc pro rychlíky

Písanka

str. 26 – 29,

upozorníme děti, že písmeno h má vratný tah

https://www.youtube.com/watch?v=7egCKPpxaow

Matematika

str. 38

str. 39 je dobrovolná, individuální procvičování, může být jen  ústně

str. 40 – 41,
video je k jiné učebnici, ale můžeme použít pro naše účely https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-3-dil-strana-2/

Prvouka

str. 50 – vyjmenovat hospodářská zvířata, čím se živí, znát zvířecí rodinky - opakování

Angličtina

str. 22 / 1  - spojovat barvu s číslem, slovíčka dole na str. 29 (a bike, a doll, a ball, a car, a cake, a flower)

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

https://www.youtube.com/watch?v=ho08YLYDM88

 

 
 

ČT1 - dopolední výuka 1. - 5. ročník, rozvrh: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/

 

Týdenní plán od 23. 3. – 27. 3. 2020

Slabikář

str. 84 – 87

Nové písmenko ch si děti mohou barevně kroužkovat pro lepší zapamatování.

Zdokonalování čtení

str. 26 – 28, práce navíc pro rychlíky

Písanka

str. 23 – 25

Matematika

str. 35, ve 2. a 3. cvičení je dobré, aby si děti napsaly výsledek sčítání nad příklad a teprve potom porovnávaly

str. 36/ 5, 6

str. 37/ 5 – 11

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocitani-do-10/priklady1.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-10/pocetni-pyramidy-typB/priklady1.htm

Prvouka

str. 49 – všímat si části rostlin, venku pozorujeme proměny přírody na jaře

Angličtina

str. 20 / 1  - ovoce pojmenovat anglicky, vybarvit a spočítat, zkusit větu: I have 5 red apples. I have 4 yellow bananas.

Písnička pro zábavu https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k

 
 

Týdenní plán od 16. 3. – 20. 3. 2020

Slabikář

str. 80 - 83

Zdokonalování čtení

str. 22 – 25, podle schopností dítěte, pro pomalejší čtenáře stačí jen Slabikář

Písanka

str. 20 – 22, je důležité, aby děti uměly přečíst to, co napsaly

Matematika

str. 32/ 2, 3, 4, 8

str. 33/ 2, 4, 5, 6

str.34/ 3, 4, 6, 7

Ostatní cvičení jsou dobrovolná, nemusíte dělat.

lze procvičovat na stránkách https://onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

Prvouka

str. 47 – 48, děti mají znát jarní květiny, základní zeleninu, zvířata a jejich mláďata, vše jsme probírali ve škole, takže jen zopakovat

Angličtina

str. 18 /1, zopakovat slovíčka na str. 13 a 21, procvičovat větu I have …

písnička: https://www.youtube.com/watch?v=TjmGTbNLj6Q

 
Prosíme v tomto týdnu pracovat na stránkách zadaných v tabulce.
 

Týdenní plán od 9. 3.  – 13. 3.  2020

Slabikář

str. 74 - 79

Písanka

str. 14 - 19                      

Anglický jazyk

str. 16 - 17, slovíčka str. 21

Matematika

str. 26 - 31, stránky 27 a 28 na procvičování a rébusy jsou dobrovolné

Prvouka

str. 46

Učivo lze procvičovat na těchto stránkách:
skolakov.eu
rysava.websnadno.cz
matika.in/cs/

 


Mgr. Sylva Piskallová

třídní učitelka 1.A

599 429 126, sylva.piskallova@zspetrkovice.cz

 

1.A 

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

PRV

AJ

ÚT

ČJ

M

ČJ

HV

ST

ČJ

M

TV

TV

ČT

ČJ

M

VV

VV

ČJ

ČJ

PRV

 

Mgr. Magdaléna Kučatá

třídní učitelka 1.B

599 429 126, magdalena.kucata@zspetrkovice.cz

 

1.B

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

M

PRV

AJ

ÚT

ČJ

M

ČJ

ST

TV

TV

ČJ

HV

ČT

ČJ

M

VV

VV

ČJ

M

ČJ

PRV

 

.

 

 

Nabídka kroužků (děti dostávají průběžně letáčky nebo rovnou přihlášky):

Sporťáček - baskeťáček    pondělí 13:45 - 14:45   www.bksnakes.cz

Vědecké pokusy                pátek     od 13 hodin    www.veselaveda.cz

Florbal                               úterý      13:30 - 14:30  bit.ly/bfc-akademie

Angličtina                           úterý      13:00 - 14:00  www.hello.cz-pro děti

Tanečky                             čtvrtek    15:00 - 15:45  L.Skopalikova@gmail.com, Lucie Skopalíková - 732 268 196

 

Kroužek tenisu se v 1. pololetí nebude otvírat vzhledem k malému počtu přihlášených zájemců.

Lezecký kroužek byl přeorganizován a posunut až od II. ročníku základní školy z adaptačních, dovednostních a bezpečnostních opatření. Žáci I. ročníku nebudou ochuzeni o lezení na lezecké stěně. Lezení bude probíhat v rámci hodin tělesné výchovy pod dozorem instruktorky Mgr. Adrinay Koláčkové.

 

Přehled všech nabízených kroužků:

KROUŽKY

Název kroužku vedoucí místo den hodina
Keramika I. stupeň = 1.-4. tř. p. vych. Čechová budova č. 2 (keramická dílna) Pondělí 15:00 - 16:00
Tenis = 1.-4. tř. p. uč. Pavlišová tělocvična červené budovy Úterý 14:45 - 15:30
Basketbal = 1.-5. tř. p. Hala tělocvična TJ Sokol Pondělí 13:45 - 14:45
Zahrádkářský kroužek p. Cedivoda zahrada budovy č. 136 Úterý 15:00 - 16:00
AJ - konverzace s rodilým
mluvčím = 1.-5. tř.
Hello budova č. 3 Úterý 13:00 - 14:00
AJ - certifikát angličtina
s Cambridge = 1.-5. tř.
Hello budova č. 3 Úterý 13:00 - 14:00
AJ - konverzace s rodilým
mluvčím =6.-9. tř.
Hello budova č. 136 Úterý 14:00 - 15:00
AJ - certifikát angličtina
s Cambridge = 6.-9. tř.
Hello budova č. 136 Úterý 14:00 - 15:00
Florbal = 1.-3. tř. FBC Ostrava tělocvična TJ Sokol Úterý 13:30 - 14:30
Florbal = 4.-6. tř. FBC Ostrava tělocvična TJ Sokol Úterý 15:00 - 16:00
Keramika = 5.-7. tř. p. uč. Smetanová červená budova (keramická dílna) Středa 13:30 - 15:00
Sportovky = 1.-5. tř. p. Švajný tělocvična červené budovy Úterý 13:30 - 14:30
Lezecký kroužek p. uč. Koláčková tělocvična červené budovy Čtvrtek 13:30 - 14:50
Basketbal = 1.-5. tř. p. Hala tělocvična TJ Sokol Čtvrtek 13:45 - 14:45
Taneční kroužek = 1.-5. tř. p. Skopalíková tělocvična červené budovy Čtvrtek 15:00 - 15:45
Vědecké pokusy pro děti
= 1.-5. tř.
Veselá věda budova č. 2 (keramická dílna) Pátek 13:00 - 14:00