4. třídy

Vítáme Vás ve čtvrté třídě a společně hurá do toho!

Mgr. Jaroslava Návratová

třídní učitelka 4.A

Mgr. Marie Gospošová

třídní učitelka 4.B

 

6. 5. Opakování z AJ - příprava na testík: přítomný průběhový čas

Dávám hrnec na stůl.

+ I am putting the pot on the table.

- I am not putting the pot on the table.

? Am I putting the pot on the table?

Můj bratr teď jí zdravý salát.

+ My brother is eating a healthy salad now.

- My brother is not eating a healthy salad now.

? Is my brother eating a healthy salad now?

Katie a Luke teď krájí cibuli.

+ Katie and Luke are cutting the onion now.

- Katie and Luke are not cutting the onion now.

? Are Katie and Luke cutting the onion now?

 

Opakování z anglického jazyka - příprava na testík. 

Hraješ tenis každou sobotu.

+    You play tennis every Saturday.

-     You don´t play tennis every Saturday.

?    Do you play tennis every Saturday?

Suzy má ráda vajíčka.

+    Suzy likes eggs.

-     Suzy doesn´t like eggs.

?    Does Suzy like eggs?

Naši přátelé bydlí v New Yorku.

+    Our friends live in New York.

-    Our friends don´t live in New York.

   Do our friends live in New York?