5.A

Mgr. Gabriela Rycková

třídní učitelka

e-mail: gabriela.ryckova@zspetrkovice.cz

telefon: 599 429 125

 

Dobrý den, 

vítejte v novém školním roce.

 

Nezapomeňte!

Na vyučování si chystejte věci podle rozvrhu hodin, aby něco nezůstalo doma. Do školy určitě noste deníček a všechny úkoly si zapisujte

 

Český jazyk

Opakování je matka moudrosti, proto zde máte www stránky na procvičování:

Přídavná jména
 
www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid
Procvičování skupin hlásek
 
 
 
 
Slabiky bě, pě, vě, mě
 
 
 
Slovní druhy
 
 
 
 
 
Slovesa
 
 
 
Podstatná jména
 
 
 
Tvrdé a měkké souhlásky
 

skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/souhlasky

 

Abeceda

skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/abeceda

 

Vyjmenovaná slova

www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova

www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova

 

 

S kým se budete potkávat v jednotlivých předmětech?

Český jazyk -        Mgr. Gabriela Rycková

Matematika -         Mgr. Jaroslava Kosourová

Anglický jazyk -     Mgr. Petra Pokludová, Mgr. Jaroslava Kosourová, Mgr. Ema Kopincová

Přírodověda -        Mgr. Petra Červenková

Vlastivěda -           Mgr. Jaroslava Kosourová

Hudební výchova - Mgr. Magda Paldusová

Výtvarná výchova - Mgr. Jaroslava Kosourová

Pracovní činnosti - Mgr. Monika Růžičková, Mgr. Petra Červenková, Mgr. Lukáš Tovaryš

Tělesná výchova - Mgr. Kateřina Holušová, Mgr. Jakub Kořínek

 

  1 2 3 4 5 6 7
Pondělí ČJ ČJ-SL M AJ TV/VV TV/VV  
Úterý M ČJ AJ ČJ VL    
Středa ČJ M ČJ-ČT   Náb
Čtvrtek M VL  HV AJ    
Pátek AJ ČJ M VV/TV VV/TV