Mgr. Jaroslava Kosourová

třídní učitelka

email: jaroslava.kosourova@zspetrkovice.cz

 

Vítám Vás v novém školním roce!

V pondělí 2. září  se  sejdeme v 7.55h v  červené budově. Přijdete do školy vchodem u nové tělocvičny Všechny informace o novém školním roce dostane v pondělí a v úterý.

Už se na Vás moc těším.  Jaroslava Kosourová

 

-------------------------------------------------------- školní rok 2018/2019 ---------------------------------------------------

10.6.2019

Zopakujte si přivlastňovací zájmena

my car - moje auto

your book - tvoje kniha

his dad - jeho otec

her dad - její otec

our house - náš dům

your garden - vaše zahrada

their dog - jejich pes

9.6.2019 Opakování z AJ

 Počasí
What´s the weather like?

1. Je chladno. Vezmi si bundu.   

 It´s cold. Take the jacket.

2. Je deštivo. Vezmi si deštník.    

It´s rainy. Take the umbrella.

3. Je slunečno. Nezapomeň sluneční brýle.

It´s sunny. Don´t forget the sunglasses.

4. Dnes je větrno.

Today is windy.

Tvoření rozkazu

1. Set the table!           Prostři stůl!

2. Don´t watch TV!    Nedívej se na televizi!

3. Cut the onion!        Krájej cibuli!

4. Don´t jump!            Neskákej!

5. Cook the soup!    Uvař polévku!

Zopakujte si tvoření vět kladných, záporných a otázek v přítomném čase prostém a průběhovém. Podívejte se níže.

 

Pobyt v přírodě Čarták 2019

1.den - foto ZDE

 

6. 5. Opakování z AJ - příprava na testík: přítomný průběhový čas

Dávám hrnec na stůl.

+ I am putting the pot on the table.

- I am not putting the pot on the table.

? Am I putting the pot on the table?

Můj bratr teď jí zdravý salát.

+ My brother is eating a healthy salad now.

- My brother is not eating a healthy salad now.

? Is my brother eating a healthy salad now?

Katie a Luke teď krájí cibuli.

+ Katie and Luke are cutting the onion now.

- Katie and Luke are not cutting the onion now.

? Are Katie and Luke cutting the onion now?

 

Opakování z anglického jazyka - příprava na testík. 

Hraješ tenis každou sobotu.

+    You play tennis every Saturday.

-     You don´t play tennis every Saturday.

?    Do you play tennis every Saturday?

Suzy má ráda vajíčka.

+    Suzy likes eggs.

-     Suzy doesn´t like eggs.

?    Does Suzy like eggs?

Naši přátelé bydlí v New Yorku.

+    Our friends live in New York.

-    Our friends don´t live in New York.

   Do our friends live in New York?

 

Vítáme Vás ve čtvrté třídě a společně hurá do toho!

Mgr. Jaroslava Návratová

třídní učitelka 4.A