5.B

Mgr. Gabriela Rycková

třídní učitelka

e-mail: gabriela.ryckova@zspetrkovice.cz

telefon: 599 429 125

 

Nezapomeňte nosit deníček nebo poznámkový blok, abyste  na nic nezapomněli. Bude toho dost.:)

ČJ - opakujeme vyjmenovaná slova (v týdnu od 16. - 20. 9. test), slovní druhy

Tipy na dobrou knihu najdete třeba  - ZDE

Čeština může být i zábavná:

Super stránky na procvičování - www.umimecesky.cz/uvod

Procvičovat můžete i ZDE

Předpony s, z, vz

www.mojecestina.cz/predpony-s-z-a-vz

 Bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně

www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Pravopis+slova&topic=02.+Skupiny+b%C4%9B%2Fbje%2C+p%C4%9B%2C+v%C4%9B%2Fvje%2C+m%C4%9B%2Fmn%C4%9B#selid

Stavba slova

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm

Procvičování - slovesa

skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

www.slovnidruh.cz/test-na-mluvnicke-kategorie-sloves/

Procvičování - podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor

www.chmelkova.cz/cestina/podstatna_jmena/urcovani+vzor/podstatna_jmena1.htm

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodmuzsky1.htm

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodzensky1.htm

rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodstredni1.htm

Procvičování - shoda přísudku s podmětem

www.ocestine.cz/testy/shoda-prisudku-s-podmetem/stranka-2/

dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133

www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky.3/

 

Procvičování vyjmenovaných slov:

www.pripravy.estranky.cz/clanky/dumy---jazyk-cesky/

onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid

 

Vyučující v jednotlivých předmětech:

Český jazyk a literatura - Mgr. Gabriela Rycková

Matematika - Mgr. Jaroslava Kosourová

Anglický Jazyk - Mgr. Petra Pokludová, Mgr. Kamila Salawová

Vlastivěda - Mgr. Jaroslava Kosourová

Hudební výchova - Mgr. Magda Paldusová

Přírodověda - Mgr. Petra Červenková

Tělesná výchova - Mgr. Radka Nováková, Mgr. Kateřina Holušová, Mgr. Monika Konečná

Výtvarná výchova - Mgr. Jaroslava Kosourová

Pracovní činnosti - Mgr. Jaroslava Kosourová, Mgr. Gabriela Hynek, Mgr. Dana Petříková

 

Rozvrh hodin - šk. rok. 2019/2020
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po ČJ AJ VL ČJ/LV    
Út M ČJ ČJ/SL AJ    
St ČJ M ČJ/LV TV/VV TV/VV  
Čt M AJ M HV VL    
AJ ČJ M TV/VV TV/VV    

 

 

 

 

------------------------------------------------------- školní rok 2018/2019 -----------------------------------------

10.6.2019

Zopakujte si přivlastňovací zájmena

my car - moje auto

your book - tvoje kniha

his dad - jeho otec

her dad - její otec

our house - náš dům

your garden - vaše zahrada

their dog - jejich pes

9.6.2019 Opakování z AJ

 Počasí
What´s the weather like?

1. Je chladno. Vezmi si bundu.   

 It´s cold. Take the jacket.

2. Je deštivo. Vezmi si deštník.    

It´s rainy. Take the umbrella.

3. Je slunečno. Nezapomeň sluneční brýle.

It´s sunny. Don´t forget the sunglasses.

4. Dnes je větrno.

Today is windy.

Tvoření rozkazu

1. Set the table!           Prostři stůl!

2. Don´t watch TV!    Nedívej se na televizi!

3. Cut the onion!        Krájej cibuli!

4. Don´t jump!            Neskákej!

5. Cook the soup!    Uvař polévku!

Zopakujte si tvoření vět kladných, záporných a otázek v přítomném čase prostém a průběhovém. Podívejte se níže.

 

Pobyt v přírodě Čarták 2019

1.den - foto ZDE

 

6. 5. Opakování z AJ - příprava na testík: přítomný průběhový čas

Dávám hrnec na stůl.

+ I am putting the pot on the table.

- I am not putting the pot on the table.

? Am I putting the pot on the table?

Můj bratr teď jí zdravý salát.

+ My brother is eating a healthy salad now.

- My brother is not eating a healthy salad now.

? Is my brother eating a healthy salad now?

Katie a Luke teď krájí cibuli.

+ Katie and Luke are cutting the onion now.

- Katie and Luke are not cutting the onion now.

? Are Katie and Luke cutting the onion now?

 

Opakování z anglického jazyka - příprava na testík. 

Hraješ tenis každou sobotu.

+    You play tennis every Saturday.

-     You don´t play tennis every Saturday.

?    Do you play tennis every Saturday?

Suzy má ráda vajíčka.

+    Suzy likes eggs.

-     Suzy doesn´t like eggs.

?    Does Suzy like eggs?

Naši přátelé bydlí v New Yorku.

+    Our friends live in New York.

-    Our friends don´t live in New York.

   Do our friends live in New York?

 

Vítáme Vás ve čtvrté třídě a společně hurá do toho!

Mgr. Marie Gospošová

třídní učitelka 4.B