Družina

Školní družina je otevřena pravidelně od 6:30 do 7:40 a od 11:35 do 16:00 hodin dle níže uvedeného rozvrhu.

 

 

Provozní doba:
 
  • Ranní družina - budova č. 2 ZŠ

6:30 - 7:40

  • Odpolední družina - budova č. 2 ZŠ (2. ročníky), budova č. 3 ZŠ (1. a 3. ročníky)

11:35 - 16:00

 


Řád školní družiny ZDE.

 

 

Poplatek za ŠD: 

 

Poplatek za ŠD je 10 Kč za den provozu ŠD. Poplatek zákonní zástupci žáka zaplatí 1x měsíčně zároveň se stravným u vedoucí školní jídelny a to na konci každého měsíce. Poplatek je nutné zaplatit, pokud žák navštíví ŠD alespoň jednou v měsíci.

 

 

Telefon:  

 

599 429 123

702 270 212

 

E-mail:

 

   druzina@zspetrkovice.cz   

 

 

O Vaše děti se starají:

 

Mgr. Lenka Čechová - vedoucí vychovatelka

Marcela Rajmanová - vychovatelka

Mgr. Radka Kubišová - vychovatelka, asistentka pedagoga

Magda Poláková – vychovatelka

                  

 

                                                                                Mgr. Lenka Čechová, vedoucí vychovatelka