Družina

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků v nižších ročnících se zvyšuje z vaší strany zájem o školní družinu, která má omezenou kapacitu 85 míst. Intenzivně se snažíme kapacitu ŠD navýšit, ale je to dlouhodobý proces. Je nutné mít odpovídající prostory, získat souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice. Krajský úřad pak rozhoduje o kapacitách družin na jednotlivých školách, přiděluje úvazky a také finance.

Věřte, že bychom rádi vyhověli všem zájemcům o naší školní družinu, ale kapacita ve školském rejstříku je pro nás závazná.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY DLE POŘADÍ:

    1) Žáci 1. ročníku - oba pracující rodiče

    2) Žáci 2. ročníku - oba pracující rodiče

    3) Žáci 3. ročníku - oba pracující rodiče a sourozenec v kritériu 1. nebo 2.

    4) Žáci 3. ročníku - oba pracující rodiče - losem pouze do naplnění kapacity

Apelujeme na pracující rodiče – budeme velmi vděční, když využijete vlastní zdroje (prarodiče, starší sourozence) a necháte místa pro opravdu potřebné děti (bez sociálního zázemí).

V případě navýšení kapacity s účinností od 1. 9. 2020 jsme schopni umístit i další žáky, kteří mají o školní družinu zájem. Následně bychom zájemce kontaktovali.

Mgr. Lenka Čechová, vedoucí vychovatelka

 

STRAVNÉ A ŠKOLNÍ DRUŽINA

Prosíme rodiče,
1) zruště si trvalý příkaz k úhradě stravného a školní družiny na červen 2020
2) na nový školní rok 2020/2021 si příkaz k uhradě naveďte až od 20. srpna 2020
 
 

           

 

Školní družina je otevřena pravidelně od 6:30 do 7:40 a od 11:35 do 16:00 hodin, dle níže uvedeného rozvrhu.

 

Provozní doba:
6:30 - 7:40
- "Ranní družina" - budova I. stupně ZŠ


11:35 - 16:00
- "Odpolední družina" - budova I. stupně ZŠ


Cena: 150,- Kč/měsíc

 

Telefon: 599 429 124

 

O Vaše děti se starají:

Mgr. Lenka Čechová - vedoucí vychovatelka

Marcela Rajmanová - vychovatelka

Bc. Zuzana Jarošová - vychovatelka

Radka Kubišová - vychovatelka, asistentka pedagoga