Hýbeme se hezky česky

Podpořte náš gymnastický tým v hlasování ZDE.
Všem děkujeme za hlasy pro nás.
 
HLASOVAT MŮŽETE KAŽDÝ DEN

_________________________________________________________________________________________

Prezenční výuka všech žáků
od 24. 5. 2021

Novelizovaným mimořádným opatřením MZd s účinností od pondělí
24. 5. 2021
 se na základních školách umožňuje osobní přítomnost všech žáků BEZ ROTACÍ (1. - 9. ročník prezeční výuka).

Povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku ve všech vnitřních prostorech, 1 x týdně testování antigenními testy, a to vždy v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

ŠJ – nutno přihlásit své dítě přes STRAVA.CZ.

_________________________________________________________________________________________

Prezenční výuka žáků I. st.
od 17. 5. 2021

Novelizovaným mimořádným opatřením MZd s účinností od pondělí
17. 5. 2021
 se na základních školách umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně BEZ ROTACÍ (1. - 5. ročník prezeční výuka).

Povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku ve všech vnitřních prostorech, 1 x týdně testování antigenními testy, a to vždy v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

ŠJ – nutno přihlásit své dítě přes STRAVA.CZ.

_________________________________________________________________________________________

Návrat žáků II. st. do školy
od 10. 5. 2021

Dle Informací k provozu škol (MŠMT, MZd) se od pondělí 10. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost také žáků II. st. na vzdělávání následovně:

6. - 9. ročník        povinná rotační prezenční výuka

                           (střídání celých tříd po týdnech, začínají třídy „B“)


Školní jídelna vaří - přihlášky přes STRAVA.CZ.
 
Ostatní organizační a provozní informace zaslány rodičům emailem.

__________________________________________________________________________________________

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Informace naleznete ZDE.

__________________________________________________________________________________________

Informace k provozu školy
od 3. 5. 2021

Na základě novelizovaného mimořádného opatření MZd s účinností od pondělí 3. 5. 2021 bude testování žáků probíhat jedenkrát týdně, a to vždy v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Návrat žáků 2. stupně se předpokládá od 10. 5. 2021 v režimu rotační výuky s testováním dvakrát týdně.

 

Ostatní organizační a provozní informace budou zaslány rodičům emailem.

__________________________________________________________________________________________

Návrat žáků I. st. do školy
od 12. 4. 2021

Dle Informací k provozu škol (MŠMT, MZd) se od pondělí 12. 4. 2021 umožňuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání následovně:

1. - 5. ročník        povinná rotační prezenční výuka

                           (střídání celých tříd po týdnech, začínají třídy „A“)

6. - 9. ročník        povinná distanční výuka


Ranní i odpolední školní družina bude v provozu.
Školní jídelna vaří - přihlášky přes STRAVA.CZ.
 
Ostatní organizační a provozní informace zaslány rodičům emailem.

__________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Veškeré informace naleznete ZDE.

__________________________________________________________________________________________

Informace k provozu školy
od 1. 3. 2021

Vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření od 27. 2. do 21. 3. zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ. Žáci se budou povinně vzdělávat distančním způsobem dle rozvrhu online hodin.

__________________________________________________________________________________________

 
Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných dýchacích cest, kterým je respirátor nebo zdravotnická obličejová maska s účinností
od 25. února 2021 do odvolání ve všech vnitřních prostorech školy

(dle MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN).

____________________________________________________________________________________________

Informace k provozu školy
od 4. 1. 2021

Na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 se opět omezuje osobní přítomnost žáků ve škole.
Od pondělí 4. ledna 2021 dle Informací k provozu škol (MŠMT) a Opatření PES pro oblast školství (MŠMT, MZ) bude výuka probíhat následovně:

 
    1. - 2. ročník    povinná prezenční výuka
 
    3. - 9. ročník    povinná distanční výuka

____________________________________________________________________________________________

Informace k provozu školy
do konce roku 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 je zakázána od pondělí 21. prosince do 23. prosince osobní přítomnost žáků ve škole (vč. školní družiny).

MŠMT stanovilo tyto dva dny jako volné dny. Tímto se žákům prodlouží vánoční prázdniny (21. 12. – 3. 1.), poslední školní den v tomto roce je tedy pátek 18. 12. 2020. Školní jídelna všem strávníkům obědy ve volných dnech odhlásí.

Žáci by měli nastoupit do školy v pondělí 4. ledna (1. – 5., 9. ročník prezenčně, 6., 7., 8. ročník rotačně – začínají třídy „B“). Pokud nastane změna v režimu otevření školy, budeme Vás během vánočních prázdnin informovat.

____________________________________________________________________________________________

Informace k provozu školy
od 30. 11. 2020

Dle Informací k provozu škol (MŠMT) a Opatření PES pro oblast školství (MŠMT, MZ) se od pondělí 30. 11. 2020 povoluje přítomnost žáků následovně:

1. - 5. ročník        povinná prezenční výuka

6. – 8. ročník       povinná rotační prezenční výuka

                           (střídání celých tříd po týdnech, začínají třídy „A“)

9. ročník              povinná prezenční výuka


Ranní i odpolední školní družina bude v provozu.
Školní jídelna vaří - přihlášky přes STRAVA.CZ.
 
Ostatní organizační a provozní informace zaslány rodičům emailem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace k provozu školy
od 18. 11. 2020

Na základě informací MŠMT se od středy 18. 11. 2020 povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků. Povinná prezenční výuka bude probíhat dle platných rozvrhů (HV bez zpěvu, TV nahrazena jinými aktivitami).
 
Ranní i odpolední školní družina bude v provozu. 
Školní jídelna od 18. 11. vaří - přihlášky nutno domluvit s vedoucí ŠJ.
 
Ostatní organizační a provozní informace zaslány rodičům emailem.
 

____________________________________________________________________________________________

 

Informace k novým omezením uplatňovaným od 14. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Nově tedy uzavření obou stupňů ZŠ, včetně školní družiny. Zároveň se zakazuje škola v přírodě (ta, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se z ní co nejdříve).
 
Žáci se budou vzdělávat distančně dle upravených rozvrhů pro on-line výuku (viz. zápis v ŽK, email zák. zástupcům).
 
Školní jídelna nebude v provozu, všem strávníkům jsou obědy odhlášeny.  
 
Předpokládaný návrat žáků do školy je pondělí 2. 11. 2020. 

____________________________________________________________________________________________

Opatření MŠMT ze dne 8. 10. 2020

S účinností od 12. října 2020 platí následující:

1. - 5. ročník - výuka dle rozvrhu, HV dále pokračuje, ovšem bez zpěvu, TV pokračuje bez omezení.

Výuka plavání se zakazuje již od 9. 10.
Školní družina v provozu bez omezení.
 
6. - 7. ročník - distanční výuka dle upraveného rozvrhu 12. - 16. 10., prezenční výuka 19. - 22. 10.
 
8. - 9. ročník - prezenční výuka dle upraveného rozvrhu (TV) 12. - 16. 10., distanční výuka dle upraveného rozvrhu 19. - 22. 10.
 
PÁ 23. 10. přerušení dodávky elektrické energie - volno ředitelky školy pro všechny žáky
 
26. - 27. 10. - volné dny MŠMT, 28. 10. státní svátek, 29. - 30. 10. podzimní prázdniny
 
Předpokládaný návrat žáků do školy - pondělí 2. 11.
 
Možnost pronájmu tělocvičny je od 9. 10. 2020 do odvolání zrušena.

____________________________________________________________________________________________

 

Krizové opatření vlády ČR

ze dne 30. 9. 2020

Informace o vydání nařízení KHS

Vážení rodiče,

s účinností od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020 platí tato omezení provozu školy:

1) I. st. a II. st. - výuka hudební výchovy dále prokračuje, ovšem bez zpěvu

2) II. st. - výuka tělesné výchovy bude probíhat bez sportovních činností, které jsou zakázány. Hodiny TV v průběhu dne budou dle počasí nahrazeny vycházkou do přírody, případně bude probíhat teoretická výuka. Odpolední hodiny TV budou upraveny či zrušeny (viz. upravený rozvrh sdělí žákům třídní učitelé v pondělí 5. 10. 2020).

3) Zahájení činností a aktivit školních kroužků se přesouvá na 19. 10. 2020 (v případě neprodloužení nouzového stavu). Za provoz externích kroužků v TJ Petřkovice škola nezodpovídá.

Mgr. Monika Konečná, ředitelka školy

____________________________________________________________________________________________

Provoz školy v pátek 25. 9. 2020

Vážení rodiče,
 
v pátek 25. 9. 2020 zůstane naše škola v provozu a výuka bude probíhat dle rozvrhu.
 
Mgr. Monika Konečná, ředitelka školy

____________________________________________________________________________________________

Od 18. 9. povinně roušky i během výuky

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v ČR je pro žáky II. stupně povinnost nosit ROUŠKY také během výuky. Žáci vstupují do školy s rouškou na tváři, kterou mají během celého pobytu ve škole (kromě konzumace jídla).

Žádáme rodiče žáků II. stupně, aby každý žák měl vždy s sebou jednu náhradní roušku v uzavíratelném sáčku.
Žáci budou o situaci poučeni hned ráno.

____________________________________________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE OHLEDNĚ SITUACE VE ŠKOLE (bud. č. 136) - COVID-19

Vážení rodiče,
tímto vás informujeme o pozitivním testu na Covid-19 u jednoho pedagogického pracovníka II. st. naší školy.

V tuto chvíli vedení školy velice úzce a intenzivně spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí Ostrava (Odbor protiepidemický) a řídí se jejími doporučeními.

Po celodenním šetření KHS a po vyhodnocení možných rizik zůstává škola za zvýšených hygienických opatření v provozu. Dle doporučení KHS žádáme také o spolupráci rodiče všech žáků při sledování zdravotního stavu svých dětí (případné změny konzultujte s dětským lékařem).

Všechny kroky jsou také konzultovány se zřizovatelem.

Mgr. Monika Konečná, ředitelka školy

____________________________________________________________________________________________

Od 10. 9. povinně roušky i ve škole

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v ČR od 10. 9. 2020 budou všichni zaměstnanci a žáci školy nosit ROUŠKY ve všech společných prostorách školy - chodby, šatny, toalety a jídelna, kromě konzumace jídla.

Návštěvy ve škole musí nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole a budou maximálně omezeny.
 
Žáci budou o situaci poučeni hned ráno.

____________________________________________________________________________________________


Školní knihovna

Na začátku školního roku se všem čtenářům splnil sen – byla pro ně nově otevřena školní knihovna. Již během června škola zakoupila více než sto titulů různých žánrů, takže je opravdu z čeho vybírat a každý čtenář si přijde na své. Na obalení knih se podílela hlučínská knihovna, se kterou škola spolupracuje. Čtení je pro žáky velmi důležité a jsou motivováni nejen v hodinách českého jazyka, ale motivující je pro ně také široká nabídka nejnovějších knih. Řady čtenářů se rozrostly, a tak došlo k rozšíření otevírací doby: středa před vyučováním, středa a pátek o velké přestávce. Ze všech čtenářů máme velkou radost a těší nás jejich zájem. Přejeme vám spoustu zážitků a radost ze čtení.

Mgr. Petra Pokludová

____________________________________________________________________________________________

Ovoce a mléko ve škole nově

Naše škola v tomto školním roce spolupracuje nově s firmou Ovocentrum a zároveň je nově zapojena do projektu Školní mléko. Hned druhý den dostali všichni žáci 1. stupně naší školy výborné plnotučné mléko. Mléko je v malé krabičce s uzávěrem a je velmi chutné. Žáci si chválí praktičnost a možnost doplnit svoji svačinku o dobrý nápoj. Kromě mléka budeme dostávat v pravidelných termínech také ovoce a zeleninu.

Mgr. Dagmar Hasalová, třídní učitelka I. A

____________________________________________________________________________________________

Co nás čeká

25. 6.

Rozlučka 9. tříd

30. 6.

Rozdávání vysvědčení

1. 7. - 31. 8.

Letní prázdniny

Aktuality

Oxford Illustrator

22.12.2020 09:38
V tomto školním roce jsme se zúčastnili anglicko-výtvarné soutěže Oxford Illustrator, která musela vzhledem k epidemické situaci proběhnout distančně. Úkolem soutěžících bylo vytvořit ilustraci k podtržené části anglického textu. Letošní soutěže se zúčastnilo 13 ostravských škol, odborná porota...

Almanach žákovské a studentské poezie

17.12.2020 08:46
Již druhým rokem mnozí žáci 7. B přijali výzvu Střediska volného času Ostrčilova a napsali básničky, z nichž měl být sestaven Almanach žákovské a studentské poezie. S napětím jsme čekali, zda budou básně žáků vybrány a my se stejně jako loni zúčastníme slavnostního křtu. Bohužel, díky...

Staň se „Olejovým banditou“

19.05.2019 00:00
Naše škola se od ledna 2016 zapojila do ekologického projektu „ Odpaďáček“. Tento projekt je zaměřený na recyklaci odpadních surovin a ochranu životního prostředí. Prioritou je sběr použitého rostlinného oleje. Vyhlašujeme tímto „Soutěž ve sběru použitého rostlinného oleje“. Soutěž potrvá do konce...
<< 1 | 2