Poradenství

   Výchovný poradce Mgr. Gabriela Rycková
  Mgr. Dagmar Hasalová
   
  Konzultace:
  Úterý 7:00 - 7:40 (1. stupeň)
  Úterý 13:15 - 13:50 (2. stupeň)
   
  Kontakt:
  599 429 124
   
Školní metodik prevence Mgr. Kamila Salawová
   
  Konzultace:
  Úterý 14:00 - 15:00 (2. stupeň)
  po telefonické domluvě kdykoli
   
  Kontakt:
  599 429 120, 727 933 949

 

Výchovný poradce

Kdo je vlastně výchovný poradce?

Je to pedagog, odborně připraven pro výchovné poradenství, které pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Důležitá telefonní čísla:

Poruchy učení, chování a vady řeči

Speciálně ped. centrum s vadami řeči
adresa: Kpt. Vajdy, Ostrava
telefon: 553 810 700, 553 810 701

Pedagogicko psychologická poradna - odloučené pracoviště
adresa: 17. listopadu 1123, 708 00 Ostrava - Poruba
telefon: 553 810 750, 553 810 751


Povolání

Centrum kariérového poradenství
adresa: Weilova 1271/6102 00 Praha 10
e-mail: poradna@nuov.cz
telefon: 274 869 698

Informační středisko - Úřad práce v Ostravě
adresa: Bieblova 6, Ostrava
e-mail: ips1@ot.mpsv.cz
telefon: 950 143 108, 950 143 109, 950 143 110

 

 

Školní metodik prevence

Informace pro rodiče - důležitá telefonní čísla

Síť zařízení pro drogově závislé:

Renarkon (centrum primární prevence)
   adresa: Mariánskohorská 29, 702 00 Ostrava
   provoz: Po - Pá od 8:00 do 16:30
   e-mail: cpp.renarkon@seznam.cz
   telefon: 596 638 805, 596 638 807

Centrum včasné intervence
   adresa: Husova 7, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
   telefon: 599 445 907

Krizové centrum pro děti a rodinu
   adresa: Veleslavínová 17, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
   telefon: 596 115 822

Kontaktní centrum pro drogově závislé
   adresa: Ostrava - Zábřeh
   telefon: 596 354 842

Občanské sdružení Faust
   adresa: Klimkovická 26, 708 00 Ostrava - Poruba
   telefon: 602 967 468

Elpis (poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání)
   telefon: 596 615 935

Pedagogicko psychologická poradna
   adresa: 17.listopadu 1123, 708 00 Ostrava - Poruba
   telefon: 596 916 375