Zápis do 1. ročníku

Informace ke stažení - Desatero pro rodiče.
 

Klub soviček

zcela zdarma pro děti zapsané v naši škole, 15 - 16 h

 •   úterý           9. 4.        SE SOVIČKOU VE ŠKOLE
 •   pondělí    15. 4.         POHÁDKY A ZPÍVÁNKY SE SOVIČKOU
 •   úterý         23. 4.        UMÍ SOVA POČÍTAT?
 •   pondělí    29. 4.         JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, SE SOVIČKOU JE NÁM PRIMA
 •   úterý           7. 5.        STAVÍME A MODELUJEME SE SOVIČKOU
 •   pondělí    13. 5.         ANGLIČTINA HROU, SPOLEČNĚ SE SOVOU 
 •   úterý         21. 5.        CVIČÍME A HRAJEME SI SE SOVIČKOU
 •   pondělí    27. 5.         ROZUMÍM SI S PASTELKOU
 •   úterý           4. 6.        ABECEDA SE SOVIČKOU
 •   úterý         11. 6.        třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků
   

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ ZVEŘEJNÍME 2. 5. 2019.

Kritéria zápisu do prvních tříd

Kritéria přijetí: Děti budou přijímány podle následujících kritérií do naplnění stanovené kapacity školy:

                           

 1. děti s trvalým bydlištěm v Petřkovicích (spádová základní škola)
 2. děti, které mají ve školním roce 2018/2019 na naší škole sourozence v 1. – 4. ročníku
 3. děti, které mají ve školním roce 2018/2019 na naší škole sourozence v 5. – 8. ročníku

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity školy, bude provedeno losování dle předem stanovených podmínek za přítomnosti ředitelky školy a zástupců zřizovatele.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------