Březen – měsíc čtenářů

29.03.2019 08:53

 

Děvčata a chlapci z 8. B si přichystali pro své mladší spolužáky z pátých tříd zábavnou hodinu, ve které se snažili u dětí podpořit zájem o knihy. Byl to úkol, který vyžadoval pečlivou přípravu – vybrat vhodné knihy, přečíst si je, zjistit doplňující informace na internetu a nakonec knihu představit zábavnou formou. Jelikož je většina osmáků nadšenými čtenáři, zhostili se tohoto úkolu skvěle. Jejich vystupování bylo nápadité, humorné a mělo spád. Odměnou jim byl pak potlesk, ale hlavně to, že si páťáci knihy vypůjčili k přečtení.  

Foto ZDE.