INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

15.12.2020 11:22

Upozornění pro strávníky: poslední odhlášení obědů na 17. a 18.12. 2020 lze provést jen do 16.12. 2020 do 10:00 hod. na www.strava.cz
Děkuji.

Vedoucí ŠJ