Soutěž pro všechny! Svět očima dětí

20.02.2021 22:44

Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra vyhlásil 18. ročník preventivně vzdělávacího projektu – Svět očima dětí.

 

Soutěžní témata pro rok 2021:

1.    Kategorie: mateřské školy

Téma: Bezpečná cesta do školky

 

2.    Kategorie: 1. stupeň základní školy

Téma: Svět v době pandemie a hrdinové v první linii

            Výhody a nevýhody mobilních telefonů

 

3.    Kategorie: 2. stupeň základní školy

Téma: Dezinformace v online prostředí a Fake News

            Svět v době pandemie a hrdinové v první linii

 

Bližší informace k projektu a jednotlivým tématům naleznete na internetové stránce https://www.mvcr.cz/clanek/svet-ocima-deti-2021.aspx.

Vypracovaná díla je možné zasílat nejpozději do 30. dubna 2021.