Akce pro žáky

OZO

V rámci environmentální výchovy patří k pravidelným akcím naší školy návštěva Centra odpadové výchovy firmy OZO v Ostravě, kterou navštíví žáci naší školy během devíti let výuky několikrát. Do školy se vrací s hezkými dárky a plni nových poznatků, vědomostí a zážitků.

 

Knihovnické lekce na I.stupni

Paní knihovnice místní knihovny v Petřkovicích Karolína Talagová pořádá pravidelně pro naše žáky literární besedy a knihovnické lekce. Zatímco prvňáci se seznamují s knihovnou a základními principy výpůjčky, druháci už poznávají nejznámější spisovatele a ilustrátory dětských knih, třeťáci rozlišují knihy naučné od beletrie a čtvrťáci se vydávají společně s knihou na cestu od autora až ke čtenáři. Besedy a lekce jsou velmi poutavé, plné nejrůznějších úkolů a hádanek a dětem se vždy moc líbí.

 

Besedy s policií

Už od první třídy se žáci učí, jak se zachovat v případě ohrožení, na jaké číslo, a hlavně jak zavolat hasiče nebo záchranku. Co nedělat, když jsou samy doma – neotvírat a nechodit nikam s cizími lidmi. V dalších ročnících se  děti učí, jak se chovat bezpečně při cestě do školy a ze školy. Vyzkouší si, co to znamená, být kriminalistou. Že není vůbec jednoduché všímat si a hlavně zapamatovat si důležité detaily a tím pádem podat přesné svědectví události.  Mnohokrát děkujeme strážnicím policie, které se věnují prevenci mládeže, za tyto besedy.  

 

Prevence rizikového chování – Faust, Renarkon

Ve spolupráci s organizacemi Faust a Renarkon si naši žáci na besedách formou her vyzkouší, jak jednat v rizikových situacích.

 

Dopravní výchova 3. a 4. třídy

Od 10 let mohou děti jako cyklisti samostatně jezdit po silnici. Aby to vše zvládli bez nehod, již od 3. třídy absolvují lekce dopravní výchovy včetně jízd na dopravním hřišti. Ve čtvrté třídě vše završí závěrečnou zkouškou na dopravním hřišti a získají průkaz mladého cyklisty.

 

Divadlo

Každým rokem se snažíme dětem zajistit několik divadelních představení a to buď v Divadle loutek v Ostravě, nebo návštěvou hostujícího divadla v prostorách školy či kulturního domu.

 

Výchovný koncert ZUŠ Petřkovice

Místní ZUŠ připravuje pro naši školu každoročně výchovný koncert. Naši žáci se účastní nejen jako diváci, ale hlavně jako vystupující.