Den matek

Žáci 1. stupně pod vedením třídních učitelek pravidelně připravují pro své maminky besídku ke Dni matek. Sál Kulturního domu v Petřkovicích bývá vždy naplněn do posledního místečka.