Pálení čarodějnic

Naše škola se každoročně podílí na organizaci akce „Pálení čarodějnic“. Pro děti připravujeme stanoviště, na kterých plní různé úkoly – létají na koštěti, loví netopýry, chytají myšky, hází ropuchou nebo se musí přebrodit přes smrdnutý močál. Po splnění disciplín na ně čeká sladká odměna. Vždy se také volí nejkrásnější čarodějnice, těch je přihlášených mnoho a vybrat tu nejlepší je pro porotu opravdu těžký úkol. Návštěvníky akce vždy pobaví děti ze školy, které si připraví pěknou písničku či tanec. Poté následuje hlavní bod programu, a to zapálení vatry a opékání špekáčků.