Sportovní den II. stupeň

Každým rokem v červnu se koná na školním hřišti Sportovní den pro žáky 6. až 9. tříd. Pro děti jsou připraveny rozmanité atletické disciplíny (běh na 50m, vrh koulí, skok daleký) a míčové hry (pro kluky fotbal, pro dívky přehazovaná a pro smíšená družstva vybíjená). Každá disciplína je rozdělena do dvou věkových kategorií a do kategorií dle pohlaví.  Nejde ani tak o výkony, ale o přátelské setkání žáků a učitelů a strávení příjemného sportovního dopoledne. Po celou dobu je zajištěn pitný režim a příjemnou atmosféru doplňuje hudba. Ke konci dne jsou vyhodnoceni nejlepší sportovci z každé disciplíny a odměněni sladkostí.