HV - Slavíci ve školní lavici

Informace o vyhlášení dalšího ročníku pro rok 2017 budou upřesněny.

Už nyní můžete přemýšlet a nacvičovat píseň jakéhokoli hudebního žánru a nahrát ji (pomocí mobilu, fotoaparátu, kamery,...) na CD nebo ve formátu MP3.

Tuto celostátní pěveckou soutěž  každoročně pořádá  organizace Akluby ČR.

Soutěž je určena pro žáky a studenty škol.

Bližší informace k této soutěži www.akluby.cz/Slavici2016.aspx