1. stupeň

Národní zemědělské muzeum - výstava Život na zahradě

Žáci čtvrtých tříd navštívili v Národním zemědelském muzeu v Ostravě Vítkovicích krajskou výstavu Svazu zahrádkářů s názvem Život na zahradě. Obdivovali zde nejen výpěstky zahrádkářů, ale zároveň si mohli prohlédnout i expozice muzea. No, muzea...spíše náhled do budoucnosti. Zaujali je plecí roboti i plně automatický záhon, senzory vlhkosti, zasolení, teploty a další technické vymoženosti moderního zemědělství.

Foto ZDE

Pracovní činnosti - moštování

Děti se těší z letošní úrody jablek. Jablíčka jsou sice malá, ale sladká. Zpočátku se na ně děti dívaly jako na něco, co jim překáží a vadí, když si chtějí na zahradě hrát. Posbírat jablka jim připadalo jako trest. Proto jsme posbíraná jablka vylisovali a děti pak mohly ve škole ochutnat čerstvý jablečný mošt. Nyní je pro ně sběr jablek smysluplný a těší se na další ochutnávku. Děkujeme Svazu zahrádkářů Petřkovice, jmenovitě panu T. Dvořákovi, za zapůjčení drtiče.

Foto ZDE

 

Čarták - pobyt v přírodě 2022

Žáci čtvrtých tříd vyrazili na dobrodružnou výpravu za zdravím do krásného prostředí Soláně. Ubytovali se v horském hotelu Čarták. Přivítalo je krásné počasí, kterého hned využili na prozkoumání blízkého okolí. Hříchem by bylo nevyužít moderní hřiště v areálu hotelu. Foto ZDE

Druhý den pobytu děti zahájily ranní rozvičkou. Po snídani trochu povinného učení a po svačině už honem do přírody. S přestávkou na oběd a polední klid pak až do večera....Foto ZDE

Třetí den přijela za dětmi vzácná návštěva. Paní ředitelka s paní zástupkyní a pan starosta. Děti pro ně měly připraveny sportovní úkoly, které všichni úspěšně zvládli. Následovalo tradiční bodování pokojů. Odpoledne lehká vycházka v pláštěnkách a večer stolní hry. Foto ZDE

 

Šachový turnaj

Naše škola se zapojila od 2. pololetí školního roku 2021/2022 do projektu „Šachy do škol“a pro žáky 2. a 3. tříd otevřela šachový kroužek. Již po třech měsících jsme vybrali 5 účastníků pro tradiční přebor žáků ostravských škol v šachu, konaný ve čtvrtek 5. května 2022 v Domě kultury města Ostravy v rámci šachového festivalu Ostravský koník.

Jednalo se o turnaj rozdělený dle věkových kategorií.

Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, dle pravidel FIDE, 2x 15 minut. 

Kategorie A (1. a 2.  třídy) se zúčastnilo celkem 50 žáků. Náš nejlepší šachista na tomto turnaji Bruno Kejval dosáhl 4,5 ze 7 bodů a umístil se celkově na 13. místě (resp. 10. místo v kat. chlapců)

Tomáš Hahn a Maxmilián Szolony měli 3,5 bodů a umístili se na 21. a 22. místě (resp. 17. a 18. místo v kat. chlapců).  Všichni tito tři šachisté jsou žáky 2.B. 

V druhé kategorii B (3. až 5. třídy) byla účast nejvyšší, celkem 79 šachistů. Tato skupina byla těžší o to, že zde už byli i hráči z šachových klubů, kteří se věnují této hře už několik let. Naši šachisté z 3.B, Vítězslav Sekanina a Marie Císařová, přesto získali shodně po 2 bodech a celkově obsadili 68. a 74. místo (60. místo v kat. chlapců a 10. místo v kat. dívek).

Děkujeme všem našim mladým šachistům za úspěšnou  reprezentaci školy na jejich prvním velkém šachovém turnaji.

Pavla Kusynová, asist. ped.

---------------------------------------- Školní rok 2021/2022 ----------------------------------------------------

Pobyt v přírodě - Čarták 2021

Konečně jsme se dočkali!!!

Žáci 5. tříd odjeli na Horský hotel Čarták, kde stráví 5 dní na čerstvém vzduchu a v krásné přírodě. První den jim počasí přálo a tak užívali sluníčka při procházce i při hrách na hřišti.

Foto ZDE

Druhý den se sice trochu zatáhlo a teplota nic moc, ale dětem  to nevadilo. Dopoledne se chvíli učily, dobře oblečené se prošly a trochu si zasoutěžily. Předpovězenou trochu deště přečkaly o poledním klidu pěkně v chalupě. Odpoledne se už zase vyjasnilo. A večer...večer byly buchtičky s krémem.

Foto ZDE

Třetí den se naplnila předpověď a ráno dokonce lehce sněžilo. V altánu pod střechou však dětem nepříznivé počasí nijak nevadilo a tak v rámci celopobytové hry vytvářely z přírodnin planety pro Malého prince. Odpoledne občas mezi mraky vykouklo sluníčko a ukázalo se na chvíli i krásné panorama Beskyd. Večer byla stezka odvahy.

Foto ZDE

Čtvrtý den byl návštěvní. Dopoledne děti navštívily muzeum ve Velkých Karlovicích a odpoledne přijely na návštěvu paní ředitelka s paní zástupkyní. Večer patřil tanci a diskotéce.

Foto ZDE

Bylo to krásné.

Foto https://zspetrkovice.rajce.idnes.cz/PVP_Cartak_2021_5._den/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

1. den v 1. třídě

V altánu na školní zahradě 1. stupně jsme společně s paní ředitelkou slavnostně přivítali prvňáčky a jejich rodiče. Poté šly děti se svojí paní učitelkou do třídy, kde si sdělily své první dojmy a prohlédly si připravené školní pomůcky. Jako pozornost pana starosty dostaly děti poukaz na zmrzlinu. Přejeme hodně úspěchů!

 

----------------archív školního roku 2020/2021----------------------------------------------------------------------------

Den dětí, 1. 6. 2021

5. - 9. třídy se vydaly na procházku směrem k Šilheřovicím. Ke dni dětí je čekalo překvapení v podobě pitíčka a buchty, kterou napekly naše kuchařky a kterou osobně přivezla paní ředitelka :) Pár fotek k nahlédnutí ZDE.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis předškoláků - 21. 4. 2021

21. 4. proběhl v areálu školní zahrady zápis předškoláků do 1. tříd na školní rok 2021/2022. Děti a jejich rodiče si mohli prohlédnout zahradu, na které děti plnily různé úkoly. Za pilnou práci, kterou budoucí prvňáčci odvedli, je čekala malá odměna, jejíž součástí byly výrobky starších spolužáků, sladkosti a dokonce i lego. I když nám počasí příliš nepřálo, děti si svůj den s chutí užily. 

Odkaz na fotografie ZDE.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Testování žáků I. stupně

Od 12.dubna a návratu žáků do škol jsme začali s testováním. Všechny děti měly doposud negativní výsledek. Můžeme říci, že testování probíhá plynule a bez problémů ve všech třídách za dozoru pedagogických pracovníků. V některých třídách si děti krátí čas čekání na výsledky  pouštěním pohádek, jinde si povídají o uplynulém víkendu, zkrátka všude panuje příjemná atmosféra.
A jak se o testování zmiňují děti?
My si tyčinkou zalechtáme v nose a pak po řadách odevzdáme. Paní učitelka udělá zbytek. Chvíli čekáme a jdeme nahoru do třídy. Při testování  a čekání máme puštěnou pohádku Malý princ. Už jsem se nemohla dočkat až zase všechny kamarády uvidím. (Magdaléna Mydlarčíková, 3.A)
Odkaz na fotogalerii naleznete ZDE.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní rozdávání Slabikáře

Krásná akce proběhla venku, v altánu školy. I přes roušky šlo vidět, jak jsou děti spokojené, že mohou navštívit alespoň zahradu školy a vidět se osobně s třídní paní učitelkou. Kromě Slabikáře dostaly děti i písanky. Nyní jsou z nich čtenáři a mohou vesele pokračovat ve výuce. A snad se již příští týden uvidí opravdu i v lavicích.

Fotky ZDE.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mikuláš

V pátek 4. prosince navštívil naši základní školu svatý Mikuláš. Z knihy Dobra se dozvěděl, že  na naší škole je spousta hodných, pilných a dobrosrdečných dětí. Tu a tam se také objevilo dítko nezbedné, zapomnětlivé a neplnící si své školní povinnosti. Takových dětí bylo, jak se říká, jako šafránu. Dětem zářila očka a těšila se na nadílku od Mikuláše, kterou dostali oplátkou za básničku, násobilku nebo přednes vyjmenovaných slov. Mikuláš a Anděl umocnili kouzlo adventu a dali naději, že ne vše  se v tomto čase musí měnit.

Adriana Koláčková

Fotky naleznete ZDE.

 

 

------------------------ archív školního roku 2019/2020 -----------------------

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

26. 6. zažily krásné odpoledne děti, které jsou u nás zapsané do prvních tříd pro rok 2020-2021. Jak vše probíhalo můžete vidět ZDE.

Milí žáci, od pondělí 4.května 2020 používejte k e-mailové komunikaci s vyučujícím pouze Gmail.

 
 
OZO 3. třídy

V úterý 14. ledna navštívili žáci III. tříd Centrum odpadové výchovy firmy OZO Ostrava. Hravou formou a pomocí pohádky Ozíci a Skládkoobr se děti učily, jak správně třídit odpad a co vlastně znamená to cizí slovo „recyklace“. Trochu si zasoutěžily a za prokázané vědomosti byly odměněny drobnými dárky. Nejvíce se dětem líbily veselé písničky skřítků Ozíků. Foto ZDE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruslení v Ostravar aréně

Naše škola byla vybrána hokejovým klubem HC Vítkovice  Ridera na bruslení pod vedením jejich profesionálních trenérů. Akce se uskutečnila 26. listopadu v Ostravar aréně. Žáci třetích a čtvrtých tříd si osvojili základy techniky bruslení, zdokonalili se a zahráli si hry na ledě, kde pro ně byly nachystané speciální pomůcky. Ti, kteří nebruslili, měli možnost prohlédnout si halu a zhlédnout trénink hokejového týmu. Celá akce se všem velmi líbila.

Mgr. Klára Pavlišová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční trhy

29.11.2019

„Žáci 1. stupně si na letošní trhy v místním kulturním domě připravili krátké pásmo básniček a písniček. Všichni pilně nacvičo-vali a při samotném vystoupení se snažili vydat ze sebe to nejlepší. Za svou snahu sklidili zasloužený potlesk.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tablety ve škole

Od začátku školního roku máme na I. stupni 30 tabletů. Každý má své číslo. Já mám číslo 3. To znamená, že je to můj tablet. Děláme na něm různá cvičení. Je to lepší než na počítači. Pracujeme na stránkách skolakov.eu a matika.in. Někdy můžeme i na youtube.

Pavel Duda IV. A

 

Na tabletu se učíme různé věci. Angličtinu, češtinu i matiku. Už jsme na nich dělali i testy. Každý máme svůj, ale když tam vyhledáme něco jiného, paní učitelka to hned zjistí, protože má všechny tablety propojené.  

Ondřej Novák, IV. A

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidské tělo

Hodinu prvouky si žáci třetích tříd zpestřili návštěvou interaktivní výstavy s názvem Lidské tělo, která proběhla v prostorách nákupního centra Nová Karolina. Zábavnou formou se dozvěděli spoustu informací a také si mohli vyzkoušet zajímavé aktivity.

Mgr. Adriana Koláčková 

 

Oblékli jsme si bílé pláště, abychom vypadali jako doktoři. Prováděli nás studentky zdravotnické školy. Byl tam jako takový rentgen a dozvěděli jsme se, že tělo má 206 kostí a lebka se skládá z 22 kostí. Moc se mi to líbilo.

Matyáš Pawelek, III. A

 

Nejdřív jsme si říkali, co všechno máme v těle. Třeba 650 svalů. Pak jsme šli do mozku a tam poslepu osahávali a očichávali věci a snažili se poznat, co to je.

Nina Šrámková, III. A

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Otevření kulturního domu

21.11.2019

Ke znovuotevření zrekonstruovaného sálu Kulturního domu v Petřkovicích při-pravily všechny tři místní školy (MŠ, ZŠ a ZUŠ) slavnostní akademii. Hlavní slovo patřilo Základní umělecké škole, která sla-vila 60 let od založení. Jednotlivá hudební vystoupení nadaných muzikantů propojili průvodním slovem a tancem žáci základní a mateřské školy. Můj velký obdiv mají žáci IX. ročníku ZŠ, kteří překonali pubertální ostych a pod vedením paní učitelky Petry Raunigové nacvičili a sehráli vtipnou pověst o založení místní školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účinkujícím a jejich pedagogům, kteří s nimi pilně trénovali. Již tradičně si zaslouží dík mistři zvuku a techniky pánové Pavel Dvořák, Lukáš Tovaryš a Miroslav Krist. Velký dík patří paní Kupcové za ušití věnečků pro renesanční tanečnice a paní Krejčířové ze ZUŠ Hlučín, paní Slavíkové z MŠ Šilheřovice a paní učitelce Petře Červenkové za zapůjčení kostýmů.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uspávání broučků

Ve středu 13. 11. 2019 proběhla již tradiční akce „Uspávání broučků“ pořádaná školní družinou při ZŠ Petřkovice. I když nám počasí vůbec nepřálo, sešlo se nás na náměstí dost, abychom broučky doprovodili k zimnímu spánku. Po krátkém vystoupení dětí ze ŠD jsme vyrazili do Hornického muzea, kde jsme broučkům zazpívali ukolébavku a uložili je k zimnímu spánku do postýlek z listí. Na závěr jsme si užili ohňovou show.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Den slabikáře

V úterý 5. listopadu zazněl školou Slavnostní pochod Antonína Dvořáka a do auly důstojně vstoupilo padesát prvňáčků, aby si mohli odnést zaslouženou odměnu za jejich tvrdou práci a píli – první opravdovou knihu Slabikář. Během pásma písniček a básniček předvedli své znalosti, dovednosti a herecké vlohy. Po složení slibu moudré sově jim pan starosta Ivo Mikulica předal Slabikář a paní ředitelka Monika Konečná ozdobila prvňáčky nádhernou šerpou. Dění v aule bedlivě sledovali rodiče, prarodiče i sourozenci a odměňovali děti potleskem. Sladká tečka čekala na prvňáčky v cukrárně.

Mgr. Sylvie Piskallová, Mgr. Magdaléna Kučatá

Odkaz na fotogalerii ZDE.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní výchova

Ve třetí třídě zahajují žáci přípravu k získání Průkazu mladého cyklisty. Ve 4. třídě pak pokračují výukou na dopravním hřišti. Naši čtvrťáci si společně s příslušníky Městské policie Ostrava ve dnech 14. a 15. listopadu zopakovali a doplnili znalosti z 3. třídy a následně teorii vyzkoušeli v praxi na dopravním hřišti. Na jaře je pak podobně jako v autoškole čeká závěrečný test i s jízdou.

Mgr. Miroslav Krist

 

Nejdříve jsme probírali základní výbavu kola, křižovatky a taky co dělat, když nefungují semafory a křižovatku řídí policista. Pak už jsme šli na hřiště. Nejdříve jsme si ho prošli bez kol a pak se rozdělili do dvou skupin.

Kateřina Kohútová, IV. A

 

Jezdilo se mi dobře, hlavně na kruhovém objezdu a v prudkých zatáčkách. Udělala jsem jednu chybu. Nedala jsem Pavlovi přednost na křižovatce. Ještě štěstí, že to bylo jen na hřišti.

Tereza Pavlicová, IV. A

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Škola v přírodě Čarták 2019/2020

  1. den 1.10. 2019 Foto ZDE          2. den 2.10. 2019 Foto ZDE

  3. den 3.10. 2019 Foto ZDE          4. den 4.10. 2019 Foto ZDE
  5. den 5.10. 2019 Foto ZDE          6. den 6.10. 2019 Foto ZDE
  7. den 7.10. 2019 Foto ZDE          8. den 8.10. 2019 Foto ZDE
  9. den 9.10. 2019 Foto ZDE        10.den 10.10. 2019 Foto ZDE
11.den  11.10. 2019 Foto ZDE       12.den 12.10. 2019 Foto ZDE
13.den 13.10. 2019 Foto ZDE
 
Video bonus č.1             ZDE          Video bonus č.2             ZDE
Video bonus č.3             ZDE          Video bonus č.4             ZDE
Video bonus č.5             ZDE          Video bonus č.6             ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čokoládová tretra

Dne 13. 6. 2019 se vybraní žáci 1. – 5. ročníků zúčastnili čtvrtfinále Čokoládové tretry, která se konala v městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích: v běhu na 100 m, 200 m, 300 m vždy hoši a dívky zvlášť. Hod oštěpem, Vortex  byl pouze pro ty nejstarší děti. V tento den startovalo 604 závodníků. Přes velký počet zúčastněných jsme sice nepostoupili do finále, ale musím všechny pochválit, protože se v jednotlivých startech umístili na předních  pozicích.

Fotky ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematický klokan

Matěj Šafarčík ze třídy 3. A se umístil v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2019 na 1. místě v kategorii CVRČEK. Dnes mu paní ředitelka s paní zástupkyni slavnostně předaly diplom, věcnou cenu a sladkou odměnu. Matějovi gratulujeme a těšíme se na další reprezentaci naší školy.

Fotky k nahlédnutí ZDE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
v úterý dne 26.11.2019 pojedeme s dětmi na "bruslení".Naše škola byla vybrána hokejovým klubem HC Vítkovice na bruslení pod dohledem jejich profesionálních trenérů.Děti si mohou vyzkoušet základní techniku bruslení. Prosíme, vybavte své děti teplým oblečením, helmou,  lyžařskými rukavicemi, svačinou, pitím a dvěmi 60-ti minutovými jízdenkami a bruslemi=)
 
Na zážitky na ledě se těší tým učitelů I.stupně
 
 
Vážení rodiče, milí žáci,
první školní týden budou probíhat instruktáže na lezecké stěně pro žáky I. stupně pod vedením zkušené instruktorky. Žáci si tak budou moci vyzkoušet nejen lezení na umělé stěně, ale seznámí se i se základní metodikou.
 
Pravidelné hodiny kroužku lezení pak budou probíhat vždy ve čtvrtek v čase 13:35 - 14:50 h.
 
Na společné chvilky na laně se těší,
Mgr. Adriana Koláčková