Kroužky

Rozvrh kroužků 2022/2023

KROUŽKY PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK BUDOU AKTUALIZOVÁNY NA POČÁTKU MĚSÍCE ZÁŘÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETOŠNÍ NABÍDKA KROUŽKŮ:

Název kroužku vedoucí Kontakt místo den hodina
Keramika I. stupeň = 1.-4. tř. p. vych. Čechová 702270212 budova č. 2 (keramická dílna)    
Basketbal = 1.-3. tř. p. Hala 736660430 tělocvična TJ Sokol Pondělí 1.-2.třída

Čtvrtek 3.-5.třída
13:45-14:45

13:45-14:45
Lezecký kroužek 4.-5.třída p. uč. Koláčková 602445157 tělocvična červené budovy Pondělí 13:45-15:00
Gymnastika = 1.-5. tř. Gympar,p.Nevřala 739904952 tělocvična červené budovy Čvrtek 13:30-14:30
Šachový kroužek p.Pavla Kusýnová   budova č.2    
Zahrádkářský kroužek p. Cedivoda 725560404 zahrada budovy č. 136 Úterý 15:00-16:00
Angličtina s Cambridge – úroveň A0 – A1

Angličtina s Cambridge – úroveň A2

Angličtina zábavně (2. stupeň ZŠ)
Hello 731655899 budova č. 136 Úterý 13:10 – 14:10 hod.

14:15 – 15:15 h.od.

15:15 – 16:00 hod.
Náboženství1.-6.ročník pí.Sedlářová   budova č.2 Středa 12:30-13:15-1.-2. třída
13:20-14:05 3.-4.třída
14:10-14:55 5.-6.třída
Florbal = 1.-3. tř. FBC Ostrava,pí.Vavrečková 773652756 tělocvična TJ Sokol Úterý 13:30-14:30
Florbal = 4.-6. tř. FBC Ostrava, pí.Vavrečková 773652756 tělocvična TJ Sokol Úterý
 
14:50-15:50
Keramika = 5.-7. tř. p. uč. Smetanová 727933949 červená budova (keramická dílna) Čtvrtek  14:00-15:00
Atletika 1.-5.ročník Atletika Poruba, pí.Toová,pí. Janátová 775659162 tělocvična červené budovy Úterý
Čtvrtek
14:35-15:35
Taneční kroužek = 1.-5. tř. Carmen, p. Skopalíková 732268196 tělocvična TJ Sokol Čtvrtek 1.sk. 14:45-15:30
2.sk. 15:30-16:15
Vědecké pokusy pro děti
= 1.-5. tř. (bude rozděleno do skupin)           
Veselá věda,pí.Wiejovská 603703164 budova č. 2 (keramická dílna) Pátek 13:00-14:00
14:00-15:00

 

Odkazy k přihlášení:

www.fbcostrava.cz/fa-petrkovice

https://registrace.veselaveda.cz/krouzek/?region=&city=&club=

https://www.atletikaporuba.cz/prihlaska-do-klubu-atletika-poruba-z-s      (do poznámky napsat ZŠ Petřkovice)

https://www.gympar.cz/cviceni-pro-deti

https://www.hello.cz/cs/anglictina-zabavne-2-stupen-zs-ostrava-zs-petrkovice-04-10-2022/p&k=22734&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pd%26j2=4%2c8%26id=22342

https://www.hello.cz/cs/anglictina-s-cambridge-uroven-a2-ostrava-zs-petrkovice-04-10-2022/p&k=22733&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pd%26j2=4%2c8%26id=22341

https://www.hello.cz/cs/anglictina-s-cambridge-uroven-a0-a1-ostrava-zs-petrkovice-04-10-2022/p&k=22526&b=rozsirene-vyhledavani&typ=pd&z2=4%2c8&id=22134

 

 

 

Začátky kroužků:

Basketbal:             od 12.září 2022

Florbal:                  od 27.září 2022

Tanečky:                od 3.října 2022

Veselá věda:          od 7.října 2022

Zahrádkářský kr.:  od 27.září 2022

Atletika:                 od 15.září 2022

AJ  Hello:               bude upřesněno

Lezecký kr.:           od 3.října

Keramika II.st.:      bude upřesněno

Gymnastika:         od 6.října

Šachový kr.:          bude upřesněno

 

V případě dotazů  kontaktujte Mgr.Adrianu Koláčkovou na adriana.kolackova@zspetrkovice.cz

 

Poslední aktualizace dne 8.9.2022 v 9:21h.