Kroužky

Rozvrh kroužků 2019/2020

 

KROUŽKY

Název kroužku vedoucí místo den hodina
Keramika I. stupeň = 1.-4. tř. p. vych. Čechová budova č. 2 (keramická dílna) Pondělí NENAPLNĚNO
Basketbal = 1.-5. tř. p. Hala tělocvična TJ Sokol Pondělí 13:45 - 14:45
Lezecký kroužek p. uč. Koláčková tělocvična červené budovy Pondělí 13:30 - 14:30
Gymnastika = 1.-5. tř. Gympar tělocvična červené budovy Pondělí 14:30 - 15:30
Tenis = 1.-4. tř. p. uč. Pavlišová tělocvična červené budovy Úterý NENAPLNĚNO
Zahrádkářský kroužek p. Cedivoda zahrada budovy č. 136 Úterý 15:00 - 16:00
AJ - konverzace s rodilým
mluvčím = 1.-5. tř.
Hello budova č. 136 Úterý 13:00 - 14:00
AJ - certifikát angličtina
s Cambridge = 1.-5. tř.
Hello budova č. 3 Úterý 13:00 - 14:00
AJ - konverzace s rodilým
mluvčím =6.-9. tř.
Hello budova č. 136 Úterý 14:00 - 15:00
AJ - certifikát angličtina
s Cambridge = 6.-9. tř.
Hello budova č. 136 Úterý NENAPLNĚNO
Sportovky = 1.-5. tř. p. Švajný tělocvična červené budovy Úterý NENAPLNĚNO
Tvořivé dílny a výroba šperků Rytmik budova č. 3 Úterý NENAPLNĚNO
Tvořivé dílny a výroba šperků Rytmik budova č. 136 Úterý NENAPLNĚNO
Gymnastika = 6.-9. tř. Gympar tělocvična červené budovy Úterý 13:45 - 14:45
Florbal = 1.-3. tř. FBC Ostrava tělocvična TJ Sokol Úterý 13:30 - 14:30
Florbal = 4.-6. tř. FBC Ostrava tělocvična TJ Sokol Úterý 15:00 - 16:00
Keramika = 5.-7. tř. p. uč. Smetanová červená budova (keramická dílna) Středa 13:30 - 15:00
Lezecký kroužek p. uč. Koláčková tělocvična červené budovy Čtvrtek 13:30 - 14:50
Basketbal = 1.-5. tř. p. Hala tělocvična TJ Sokol Čtvrtek 13:45 - 14:45
Taneční kroužek = 1.-5. tř. p. Skopalíková tělocvična červené budovy Čtvrtek 15:15 - 16:00
Vědecké pokusy pro děti
= 1.-5. tř.
Veselá věda budova č. 2 (keramická dílna) Pátek 13:00 - 14:00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------