Kroužky

Rozvrh kroužků 2021/2022

KROUŽKY PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK BUDOU AKTUALIZOVÁNY V PRŮBĚHU ZÁŘÍ - VŠE SE BUDE ODVÍJET OD EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETOŠNÍ NABÍDKA KROUŽKŮ:

Název kroužku vedoucí Kontakt místo den hodina
Keramika I. stupeň = 1.-4. tř. p. vych. Čechová 702270212 budova č. 2 (keramická dílna) Pondělí, Úterý,Středa, čtvrtek-dle zájmu 13:30
Basketbal = 1.-3. tř. p. Hala 736660430 tělocvična TJ Sokol Pondělí 1.-2.třída

Čtvrtek 3.-5.třída
13:45-14:45

13:45-14:45
Lezecký kroužek 4.-5.třída p. uč. Koláčková 602445157 tělocvična červené budovy Pondělí 13:45-15:00
Gymnastika = 1.-5. tř. Gympar 739904952 tělocvična červené budovy Čvrtek 13:30-14:30
           
Zahrádkářský kroužek p. Cedivoda 725560404 zahrada budovy č. 136 Úterý 15:00-16:00
AJ - pro I.stupeň ZŠ Hello 731655899 budova č. 136 Úterý 13:00-14:00
Náboženství1.-6.ročník pí.Sedlářová   budova č.2 Středa 12:30-13:15-1.-2. třída
13:20-14:05 3.-4.třída
14:10-14:55 5.-6.třída
Florbal = 1.-3. tř. FBC Ostrava 773652756 tělocvična TJ Sokol Úterý 13:30-14:30
Florbal = 4.-6. tř. FBC Ostrava 773652756 tělocvična TJ Sokol Úterý
 
14:50-15:50
Keramika = 5.-7. tř. p. uč. Smetanová 727933949 červená budova (keramická dílna) Pondělí 14:00-15:00
Atletika 1.-5.ročník pí.Toová,pí. Jandátová 775659162 tělocvična červené budovy Úterý
Čtvrtek
14:35-15:35
Taneční kroužek = 1.-5. tř. p. Skopalíková 732268196 tělocvična TJ Sokol Čtvrtek 15:15-16:00
Vědecké pokusy pro děti
= 1.-5. tř. (bude rozděleno do skupin)
Veselá věda 603703164 budova č. 2 (keramická dílna) Pátek 13:00-14:00
14:00-15:00

Odkazy k přihlášení:

www.fbcostrava.cz/fa-petrkovice

https://registrace.veselaveda.cz/krouzek/?region=&city=&club=

https://www.atletikaporuba.cz/prihlaska-do-klubu-atletika-poruba-z-s      (do poznámky napsat ZŠ Petřkovice)

https://www.gympar.cz/cviceni-pro-deti

https://www.hello.cz/cs/aj-konverzace-s-rm-1-st-zs-ostrava-zs-petrkovice-05-10-2021/p&k=20953&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pd%26z2=4%2c8%26id=20571

https://www.hello.cz/cs/anglictina-konverzace-s-rodilym-mluvcim-pro-deti-2-stupne-zs-ostrava-zs-petrkovice-05-10-2021/p&k=20932&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pd%26z2=4%2c8%26id=20550

https://www.hello.cz/cs/aj-s-cambridge-priprava-k-certifikatu-1-st-zs-ostrava-zs-petrkovice-05-10-2021/p&k=21396&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pd%26z2=4%2c8%26id=21014

https://www.hello.cz/cs/aj-s-cambridge-priprava-k-certifikatu-2-st-zs-ostrava-zs-petrkovice-05-10-2021/p&k=21397&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pd%26z2=4%2c8%26id=21015

 

Kroužky začínají od 1.10.2021.  Vyjímkou je kroužek basketbalu a florbalu.

V případě dotazů  kontaktujte Mgr.Adrianu Koláčkovou na adriana.kolackova@zspetrkovice.cz