Soutěže

Celoročně se žákům snažíme nabízet soutěže pro různé věkové kategorie v různých sportovních, vědomostních nebo dovednostních oborech.

 

Tělesná výchova:

Závody ve sportovní gymnastice dívek

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV

Tato soutěž se plní celoročně. Tedy i v letošním roce máte možnost získat odznak :)

Lyžování + snowboard

 

Matematika:

Matematická olympiáda

Matematický klokan

 

Literární výchova:

Čtení pomáhá - 1. - 9. ročník

Recitační soutěže

 

Hudební výchova:

Slavíci ve školní lavici

 

...a další, dle nabídky.