Informace

Organizace školního roku

2022/2023

Vyučování

Zvonění        
1.h   7:55 -   8:40       6.h    12:40 - 13:25
2.h   8:50 -   9:35       7.h    13:35 - 14:20
3.h   9:55 - 10:40    8.h  14:25 - 15:10
4.h 10:50 - 11:35   9.h 15:15 - 16:00
5.h 11:45 - 12:30      

 

Organizace školního roku  
Zahájení školního roku 2022/2023: 1. 9. 2022
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Rozdávání vysvědčení v 1. pololetí: 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 6. - 12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
Rozdávání vysvědčení v 2. pololetí: 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2023
Zahájení školního roku 2022/2023: 4. 9. 2023