Informace

Organizace školního roku

2021/2022

Vyučování

Zvonění        
1.h   7:55 -   8:40       6.h    12:40 - 13:25
2.h   8:50 -   9:35       7.h    13:35 - 14:20
3.h   9:55 - 10:40    8.h  14:25 - 15:10
4.h 10:50 - 11:35   9.h 15:15 - 16:00
5.h 11:45 - 12:30      

 

Organizace školního roku  
Zahájení školního roku 2021/2022: 1. 9. 2021
Podzimní prázdniny: středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Rozdávání vysvědčení v 1. pololetí: pondělí 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny: pátek 4. 2. 2022
Jarní prázdniny: 28. 2. - 6. 3. 2022
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022
Rozdávání vysvědčení v 2. pololetí: čtvrtek 30. 6. 2022
Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2022
Zahájení školního roku 2022/2023: 1. 9. 2022