PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ

Tělocvična v provozu.

Pronájem dle platných protiepidemických opatření.