PRONÁJEM SPORTOVIŠŤ

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY A VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ
OD 29. 4.  DO 14. 6. 2020 OPĚT V PROVOZU!
ve všedních dnech od 8 h do 20 h

(TĚLOCVIČNA BEZ ŠATEN A SPRCH)