Projekty

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do projektu Národního plánu obnovy Doučování žáků škol. Po skončení podzimního programu, realizovaného v období září – prosinec 2021, navazuje současným programem pro období leden - srpen 2022. Aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

O tom, že se distanční výuka posledních dvou školních let podepsala na (ne)vědomostech žáků, není třeba polemizovat. Ať už za tím stojí nevyhovující technické vybavení, nedostatek procvičování, nechuť, slabá vůle apod. Všem těmto žákům nabízí naše škola možnost doučování hlavních předmětů jako je český jazyk, matematika, anglický jazyk atd. Učitelé přistupují k žákům individuálně a snaží se jim pomoci doplnit si nebo ujasnit problematické učivo. Žáci tuto možnost využívají a ochotně věnují svůj volný čas doplňování svých znalostí.

 
 

"Badatelé, přírodovědci v Petřkovicích"

V rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022", se škole podařilo získat finanční prostředky na nákup senzorických sad Pasco a zaškolení pedagogů. 

Cílem projektu je zatraktivnit přírodovědné předměty pro všechny, podpořit přírodovědný zájem a rozvoj nadaných žáků a nahradit mobilitou zakoupených pomůcek chybějící odbornou učebnu. S touto myšlenkou byly naplánovány a realizovány všechny činnosti. Rovněž chce škola prostřednictvím projektu identifikovat další nadšené a talentované žáky, pro které by mohla připravovat praktické projekty k průzkumu, či využívat vzájemného učení žáků apod. V rámci projektu byl obohacen fond pomůcek o Senzorické sady Pasco – Fyzika , Chemie, Science, Biologie a 4 kusy iPadů. 

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 

"Od myšlenky k reálu - rozvíjej své nadání"

V rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021", se škole podařilo získat finanční prostředky na nákup 3D tiskáren, tiskových strun,  přednášky a kroužek 3D tisku. 

Cílem tohoto projektu je nabídnout talentovaným žákům druhého stupně možnost posílení technických kompetencí  formou zřízení Kroužku 3D tisku a výukových kompetencí učitelů v oblasti 3D tisku. Záměrem projektu je nabídnout talentovaným žákům možnost rozšíření znalostí a dovedností v přírodovědných a technických oblastech a to prostřednictvím realizace Kroužku 3D tisku pro talentované žáky druhého stupně a rovněž chceme podpořit rozvoj odborných technických kompetencí týkajících se 3D tisku u vybraných učitelů ZŠ formou vzdělávacích tématických aktivit.  

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

"Vaření nás baví a to nejsme šéfkuchaři"

V rámci „Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy  na rok 2021", se škole podařilo získat finanční prostředky na nábytkové sestavy, sporáky a hrnce. 

Projektem bychom chtěli podpořit kulinářské aktivity žáků a pedagogů naší školy. Dlouhodobě pořádáme pro rodiče žáků i širokou veřejnost akce, na jejichž přípravě se podílí prakticky celá škola a připravuje pro hosty občerstvení.  Rovněž v rámci pracovních činností děti nejraději vaří nebo vytváří různé laskominy.  V rámci projektu jsme inovovali vybavení školní kuchyňky, aby se mohli naši malí kuchaři realizovat v kulturním a funkčním prostředí.  Zároveň  nám finance z projektu umožnily nakoupit nádobí, hrnce a další pomůcky potřebné k vaření. 

Projektem bychom chtěli podpořit kulinářské aktivity žáků a pedagogů naší školy. Dlouhodobě pořádáme pro rodiče žáků i širokou veřejnost akce, na jejichž přípravě se podílí prakticky celá škola. V předvánoční čas organizujeme Vánoce ve škole, v rámci kterých probíhá mimo vánočních dílen, trhů, ukázek vánočních tradic, divadelních představení, také kavárnička, ve které žáci nabízí své výrobky. Dalšími akcemi na kterých se žáci mohou pochlubit svými kuchařskými výtvory jsou např. Den matek či Den otců.  Rovněž v rámci pracovních činností děti nejraději vaří nebo vytváří různé laskominy.  V rámci projektu bychom tedy chtěli inovovat vybavení školní kuchyňky, aby se mohli naši malí kuchaři realizovat v kulturním a funkčním prostředí.  Zároveň by nám finance z projektu umožnily nakoupit nádobí, hrnce a další pomůcky potřebné k vaření.

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

„Jen tak si hrát – prkna, co znamenají svět“

V rámci „Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství na rok 2020", se škole podařilo získat finanční prostředky na divadelní kostýmy, výtvarný a keramický materiál i pomůcky. 

Cílem projektu je podpořit divadelní aktivity žáků a pedagogů, které by se zúročili na akcích pro širokou veřejnost, na kterých se podílí prakticky celá škola. V rámci projektu jsme mohli pořídit divadelní kostýmy a podpořit tak talent malých divadelníků a dopřát divákům kvalitní umělecký zážitek. Zároveň nám finance z projektu umožnily nakoupit výtvarný materiál, pomůcky či vybavení na výrobu kulis, rekvizit v rámci pořádaných akcí. 

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

"DOBRODRUŽNÁ CESTA DO PŘÍRODY ZA ZDRAVÍM"

V rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky I. stupně základních škol", který vyhlašuje a poskytuje Moravskoslezský kraj, jsme získali finanční prostředky na čtrnácti denní pobyt našich žáků v Beskydech. Žáci absolvují zajímavý program, plný aktivit na čerstvém vzduchu, výletů, soutěží a her.
 
Informace o dotaci ZDE.
 

Projekt „Škola je nám malá, aneb zahrada jako třída“

V rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy", se škole podařilo získat finanční prostředky na informační tabule s tématikou přírody, mikroskopy, fotoaparáty, stavebnice, konstrukce na záhony apod.

Cílem projektu je prostřednictvím zajímavých aktivit v jednotlivých třídách vytipovat, nalézt a motivovat žáky nadané, talentované a to i takové, kteří se v běžné výuce jako talentovaní příliš neprojevují. Vytvořit pracovní skupinku „Malí badatelé“, ve které by se scházela zvídavá a nadaná mládež se zájmem o přírodní vědy. Žáci by tak měli možnost propojit své znalosti v dané oblasti v návaznosti na školní program a hlouběji by rozvíjeli své praktické kompetence. Pod vedením učitele budou provádět přírodovědné pokusy a pozorování a své poznatky pak dále zúročí při tvorbě infopanelů a interaktivních prvků, které budou umístěny na školní zahradě jako součást naučné stezky. Naučná stezka by měla zatraktivnit výuku, přinést názornost do výuky zejména prvouky a přírodovědy, kdy si žáci budou moci učivo prožít všemi smysly. Stezka bude pak dlouhodobě využívaná pro výuku. Vybudováním naučné stezky jsme povýšili běžné venkovní prostory na plnohodnotnou odbornou učebnu.

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Literární soutěž

V červnu proběhla na naší škole literární soutěž určená pro žáky 5. až 7. tříd. Úkolem bylo napsat vlastní originální příběh, ve kterém budou mít své místo Petřkovice. Mladší žáci psali pohádky, ti starší tvořili pověsti. Mladí spisovatelé popustili uzdu své fantazii, a tak jsme se mohli dočíst, jak vznikla Petřkovická venuše, proč se u nás těžilo uhlí, kdo postavil most přes řeku Odru či místní kapličku a mnoho dalších zajímavostí. Porota měla těžký úkol, a to vybrat z každého ročníku pět nejlepších příběhů, jejichž autoři budou odměněni. Slavnostní předávání ocenění proběhlo ve středu 27. června v nové školní knihovně, kde máme díky dotaci ze statutárního města Ostravy desítky nových knih. Výherci si odnesli sladkou odměnu, ale hlavně hodnotné dárkové poukazy do knihkupectví, aby si mohli zakoupit knihy dle vlastního výběru a četbou se inspirovat k psaní dalších příběhů. Oceněné práce budou otištěny v knize, která ponese název „Co v čítance nenajdu“ a bude sloužit jako výukový materiál. Veřejnost si příběhy bude moci přečíst v Petřkovickém zpravodaji.

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU peníze školám

3. října 2011 se Základní škola Ostrava – Petřkovice zapojila do projektu EU peníze školám, v jehož rámci je možné získat evropské dotace z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto projektu je zefektivnit výuku na základních školách. Naše škola si jako svou klíčovou aktivitu zvolila Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Realizace spočívá ve zkvalitnění a modernizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií.