Projekty

 

„Jen tak si hrát – prkna, co znamenají svět“

V rámci „Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství na rok 2020", se škole podařilo získat finanční prostředky na divadelní kostýmy, výtvarný a keramický materiál i pomůcky. 

Cílem projektu je podpořit divadelní aktivity žáků a pedagogů, které by se zúročili na akcích pro širokou veřejnost, na kterých se podílí prakticky celá škola. V rámci projektu jsme mohli pořídit divadelní kostýmy a podpořit tak talent malých divadelníků a dopřát divákům kvalitní umělecký zážitek. Zároveň nám finance z projektu umožnily nakoupit výtvarný materiál, pomůcky či vybavení na výrobu kulis, rekvizit v rámci pořádaných akcí. 

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

"DOBRODRUŽNÁ CESTA DO PŘÍRODY ZA ZDRAVÍM"

V rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky I. stupně základních škol", který vyhlašuje a poskytuje Moravskoslezský kraj, jsme získali finanční prostředky na čtrnácti denní pobyt našich žáků v Beskydech. Žáci absolvují zajímavý program, plný aktivit na čerstvém vzduchu, výletů, soutěží a her.
 
Informace o dotaci ZDE.
 

Projekt „Škola je nám malá, aneb zahrada jako třída“

V rámci „Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy", se škole podařilo získat finanční prostředky na informační tabule s tématikou přírody, mikroskopy, fotoaparáty, stavebnice, konstrukce na záhony apod.

Cílem projektu je prostřednictvím zajímavých aktivit v jednotlivých třídách vytipovat, nalézt a motivovat žáky nadané, talentované a to i takové, kteří se v běžné výuce jako talentovaní příliš neprojevují. Vytvořit pracovní skupinku „Malí badatelé“, ve které by se scházela zvídavá a nadaná mládež se zájmem o přírodní vědy. Žáci by tak měli možnost propojit své znalosti v dané oblasti v návaznosti na školní program a hlouběji by rozvíjeli své praktické kompetence. Pod vedením učitele budou provádět přírodovědné pokusy a pozorování a své poznatky pak dále zúročí při tvorbě infopanelů a interaktivních prvků, které budou umístěny na školní zahradě jako součást naučné stezky. Naučná stezka by měla zatraktivnit výuku, přinést názornost do výuky zejména prvouky a přírodovědy, kdy si žáci budou moci učivo prožít všemi smysly. Stezka bude pak dlouhodobě využívaná pro výuku. Vybudováním naučné stezky jsme povýšili běžné venkovní prostory na plnohodnotnou odbornou učebnu.

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Literární soutěž

V červnu proběhla na naší škole literární soutěž určená pro žáky 5. až 7. tříd. Úkolem bylo napsat vlastní originální příběh, ve kterém budou mít své místo Petřkovice. Mladší žáci psali pohádky, ti starší tvořili pověsti. Mladí spisovatelé popustili uzdu své fantazii, a tak jsme se mohli dočíst, jak vznikla Petřkovická venuše, proč se u nás těžilo uhlí, kdo postavil most přes řeku Odru či místní kapličku a mnoho dalších zajímavostí. Porota měla těžký úkol, a to vybrat z každého ročníku pět nejlepších příběhů, jejichž autoři budou odměněni. Slavnostní předávání ocenění proběhlo ve středu 27. června v nové školní knihovně, kde máme díky dotaci ze statutárního města Ostravy desítky nových knih. Výherci si odnesli sladkou odměnu, ale hlavně hodnotné dárkové poukazy do knihkupectví, aby si mohli zakoupit knihy dle vlastního výběru a četbou se inspirovat k psaní dalších příběhů. Oceněné práce budou otištěny v knize, která ponese název „Co v čítance nenajdu“ a bude sloužit jako výukový materiál. Veřejnost si příběhy bude moci přečíst v Petřkovickém zpravodaji.

Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU peníze školám

3. října 2011 se Základní škola Ostrava – Petřkovice zapojila do projektu EU peníze školám, v jehož rámci je možné získat evropské dotace z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto projektu je zefektivnit výuku na základních školách. Naše škola si jako svou klíčovou aktivitu zvolila Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Realizace spočívá ve zkvalitnění a modernizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií.