Jídelna

Sdělení zákonným zástupcům - navýšení cen stravného od 1. 1. 2018

Zdražování základních surovin, vyšší požadavky na rozmanitost jídel a zařazování dražších surovin vede k nárůstu cen obědů. Z tohoto důvodu budou od 1. 1. 2018 platby navýšeny o 3 Kč, což v jednotlivých kategoriích činí:  

7 - 10 let 24 Kč, 11 - 14 let 26 Kč, 15 a více let 28 Kč.

Doporučujeme zákonným zástupcům navýšit částku za stravné tak, aby pokryla daný měsíc a část měsíce následujícího. Budete mít jistotu, že Vaše dítě dostane oběd vždy, a případné přeplatky Vám budou vráceny.

O stavu svého konta a veškerých pohybech (platby za obědy, odhlášky, platby za čipy apod.) jste informováni na webových stránkách www.strava.cz.                                                        

                                                                                                          Vedoucí ŠJ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Řád školní jídelny:

Řád školní jídelny.doc (38912)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hana Drastichová
vedoucí školní jídelny
telefon: 599 429 121
 

Vydejní doba:
11:30 - 13:50

Informace:

Odhlášky obědů provádějte na WWW.STRAVA.CZ, popřípadě telefonicky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŽÁDÁME RODIČE, ABY PŘI ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚSTAVU A ČÍSLA ÚČTU NAHLÁSILI TUTO ZMĚNU VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY. TÝKÁ SE PLATEB NA STRAVNÉ. DĚKUJEME.

     Přihlásit i odhlásit strávníka je nutné den předem, nejpozději do 10h.
     V případě náhlého onemocnění dítěte má rodič právo si v tento den připravený a zaplacený oběd vyzvednout v jídlonosiči v době od 11:15 - 14:15 u zadního vchodu jídelny. Ale nosič je nutno dodat do 10:00 (u zadního vchodu). Nevyzvednuté obědy v jídlonosičích do 14:15, budou zlikvidovány do odpadu.

Výdej obědů pro ostatní strávníky                  11:15 - 11:45
Výdej připravených obědů v jídlonosičích        11:15 - 14:15

     Do znečištěných jídlonosičů a skleněných nádob nebude oběd vydán.

Cena stravného:
     21 Kč / den            6 - 10 let
     23 Kč / den            11 - 14 let
     25 Kč / den            15 a více let
     51 Kč / den            ostatní strávníci (Vzhledem ke zdražování cen potravin a nárůstu nákladů na zhotovení pokrmů navyšujeme od 1. dubna 2017 cenu obědů pro cizí strávníky o 3 Kč, tzn. cena oběda činí 51 Kč z původních 48 Kč.)

 

Bankovní spojení:
3509300237/0100 KB

 

Vašim dětem vaří:

Hana Drastichová - vedoucí školní jídelny

Marie Návratová - kuchařka

Markéta Brodová - kuchařka

Lenka Vařechová - kuchařka

 

Aktuální jídelní lístek naleznete ZDE :)