Informace jídelny

1) Strávníci, kteří mají nařízenou karanténu nemají nárok na dotovaný oběd.

2) Strávníci na distanční výuce, kteří nemají nařízenou karanténu, mohou od středy 3. 11. obědvat v jídelně v době od 12:00 – 12:15  - vchod hlavním vchodem (od náměstí) - obědy je nutné nahlásit nejpozději předcozí den dopoledne do 10 h.

3) Obědy strávníků nemocných nebo v karanténě si nezapomeňte odhlásit na www.strava.cz, popřípadě e-mailem jidelna@zspetrkovice.cz.

Vedoucí ŠJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRAVOVÁNÍ OD 30. 11. 2020

Prezenční výuka (ŠKOLNÍ JÍDELNA)

Přihlášení/odhlášení obědů přes STRAVA.CZ.

 

Distanční výuka (JÍDLONOSIČ, BOČNÍ VCHOD)

Přihlášení/odhlášení obědů přes STRAVA.CZ.

Výdej do jídlonosičů je v době 10:00 – 10:30 u bočního vchodu do kuchyně.

Do znečištěných a skleněných nádob oběd nebude vydán.

 

Vedoucí ŠJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRAVNÉ A ŠKOLNÍ DRUŽINA

Prosíme rodiče,
1) zruště si trvalý příkaz k úhradě stravného a školní družiny na červen 2020
2) na nový školní rok 2020/2021 si příkaz k uhradě naveďte až od 20. srpna 2020
 

Upozornění pro strávníky:

Vážení strávníci, po zakoupení čipu vám bylo přiděleno heslo pro přihlášení na stránky www.strava.cz, toto heslo je totožné s variabilním symbolem (VS), který slouží pro platby stravného či družiny, proto doporučujeme heslo pro přístup na www.strava.cz po prvním přihlášení změnit.  Za případné zneužití hesla nenese škola žádnou zodpovědnost.

 

Řád školní jídelny:

Řád školní jídelny_ŠJ 4. 1. 2021.pdf (218713) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markéta Brodová
vedoucí školní jídelny
telefon: 599 429 121
e-mail: jidelna@zspetrkovice.cz


Vydejní doba:
11:30 - 13:50

Informace:

Odhlášky obědů provádějte na WWW.STRAVA.CZ, popřípadě telefonicky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŽÁDÁME RODIČE, ABY PŘI ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚSTAVU A ČÍSLA ÚČTU NAHLÁSILI TUTO ZMĚNU VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY. TÝKÁ SE PLATEB NA STRAVNÉ. DĚKUJEME.

     Přihlásit i odhlásit strávníka je nutné den předem, nejpozději do 10h.
     V případě náhlého onemocnění dítěte má rodič právo si v tento den připravený a zaplacený oběd vyzvednout v jídlonosiči v době od 11:00 - 11:20 u zadního vchodu jídelny.

Výdej obědů do jídlonosičů                             10:15 - 10:30

Obědy do jídlonosičů bude možné vyzvednout z hygienických důvodů jen v době od 10:15 do 10:30 u vchodu kuchyně.
 

     Do znečištěných jídlonosičů a skleněných nádob nebude oběd vydán.

 

    Rodiče a cizí strávníci mají zákaz vstupu do jídelny.


Cena stravného:
     24 Kč / den            6 - 10 let
     26 Kč / den            11 - 14 let
     28 Kč / den            15 a více let
     55 Kč / den            ostatní strávníci

O stavu svého konta a veškerých pohybech (platby za obědy, odhlášky, platby za čipy apod.) jste informováni na webových stránkách www.strava.cz.

 

Bankovní spojení:
3509300237/0100 KB

 

Vašim dětem vaří:

Markéta Brodová - vedoucí školní jídelny

Lenka Vařechová - kuchařka

Renáta Ficbauerová - pracovnice provozu ŠJ

Stanislava Strachotová - pracovnice provozu ŠJ

Markéta Sýkorová - pracovnice provozu ŠJ

 

Aktuální jídelní lístek naleznete ZDE :)