Jídelna

PROSÍME O ODHLÁŠKY OBĚDŮ NA POSLEDNÍ DNY ŠKOLNÍHO ROKU NEJPOZDĚJI DO 25. 6. 2018.

DĚKUJEME

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Řád školní jídelny:

Řád školní jídelny.docx (20990)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hana Drastichová
vedoucí školní jídelny
telefon: 599 429 121
e-mail: jidelna@zspetrkovice.cz


Vydejní doba:
11:30 - 13:50

Informace:

Odhlášky obědů provádějte na WWW.STRAVA.CZ, popřípadě telefonicky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŽÁDÁME RODIČE, ABY PŘI ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚSTAVU A ČÍSLA ÚČTU NAHLÁSILI TUTO ZMĚNU VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY. TÝKÁ SE PLATEB NA STRAVNÉ. DĚKUJEME.

     Přihlásit i odhlásit strávníka je nutné den předem, nejpozději do 10h.
     V případě náhlého onemocnění dítěte má rodič právo si v tento den připravený a zaplacený oběd vyzvednout v jídlonosiči v době od 10:30 - 11:00 u zadního vchodu jídelny. Ale nosič je nutno dodat do 10:00 (u zadního vchodu). Nevyzvednuté obědy v jídlonosičích do 11:00, budou zlikvidovány do odpadu.

Výdej připravených obědů v jídlonosičích      10:30 - 11:00

Výdej obědů do misek u okénka                     11:50 - 13:50

     Do znečištěných jídlonosičů a skleněných nádob nebude oběd vydán.

Cena stravného:
     24 Kč / den            6 - 10 let
     26 Kč / den            11 - 14 let
     28 Kč / den            15 a více let
     53 Kč / den            ostatní strávníci

O stavu svého konta a veškerých pohybech (platby za obědy, odhlášky, platby za čipy apod.) jste informováni na webových stránkách www.strava.cz.

 

Bankovní spojení:
3509300237/0100 KB

 

Vašim dětem vaří:

Hana Drastichová - vedoucí školní jídelny

Marie Návratová - kuchařka

Markéta Brodová - kuchařka

Lenka Vařechová - kuchařka

 

Aktuální jídelní lístek naleznete ZDE :)