Info pro absolventy

Informace pro absolventy 2018/2019 postupně dodáváme během celého školního roku:

 

STŘEDNÍ ŠKOLA SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

Den otevřených dveří na naší Střední škole společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, se koná od 15 do 18 hodin ve dnech

11. 12. 2018,  9. 1. 2019  a  14. 2. 2019.

Co vše u nás na škole zažijete?

 • Interaktivní přehlídka oborů - služby cestovního ruchu, hotelový a restaurační provoz, management v gastronomii, kuchař, číšník, kuchař-číšník, cukrář.
 • Komentovaná prohlídka školy našimi žáky.
 • Barmanská a baristická show našich žáků.
 • Osobní setkání s vedením školy a zástupcem školního poradenského pracoviště.
 • Soutěž na téma mezinárodní kuchyně a cestovatelský kvíz.
Prosím o předání informace Vašim žákům 9. ročníků.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem
 
 
Mgr. Ivana Matulová
ředitelka školy
Střední škola technická a dopravní
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří a informace AGEL střední zdravotnická škola zde... aszs_2018.pdf (385497)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Den otevřených dveří GJK Hlučín

Pozvánka ZDE .

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 - Informace pro žáky, zákonné zástupce - ZDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace

DNY OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ zde
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Střední škola stavební a dřevozpracující

- den řemesel 16. 11. 2018 (8-12h)

- učeň, středoškolák 30. 11. - 1. 12. 2018... na Černé louce

- den otevřených dveří 16. 1. 2019 (14-17h)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídku oborů , které je možno studovat na zdravotnické škole v příštím školním roce:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p.o.
Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Janáčkova konzervatoř v Ostravě pořádá ve dnech 10. a 16. října 2018  Dny otevřených dveří pro konzervatorní obory spojené s konzultacemi pro zájemce o vzdělávání v konzervatoři.

Více informací ZDE.

 

Besedy k volbě povolání

S sebou: něco na poznámky, svačinu, pití i přezůvky

Akce k volbě povolání v letošním školním roce:

1.         Soutěž pro žáky 9. tříd Řemeslo má zlaté dno, která je organizována kulturním zařízením K-TRIO – dopis, přihláška

2.         Výstava „Středoškolák, vysokoškolák 2018“ na Černé louce v Ostravě

3.         Beseda o vojenském školství a práci v armádě  - pro zájemce o studium na Vojenské střední škole v Moravské Třebové... info zde

Výstava Středoškolák, vysokoškolák 

 - kompletní přehled středních škol z Moravskoslezského kraje a okolí
 - možnost získat informace přímo od zástupců škol
 
Kdy:  30. 11. 2018  9,00 - 18,00
           1. 12. 2018  9,00 - 14,00
 
Kde:  Výstaviště Černá louka Ostrava, pavilon A
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Informace pro absolventy 2017/2018:

Další letáček k nahlédnutí ZDE.

- učební obor OŠETŘOVATEL.

Pár informací k vyplnění přihlášky ke vzdělávání na střední škole

Počet podaných přihlášek

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkoušku a až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen.

Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky. Případné přílohy (např. ověřené kopie vysvědčení) stačí doložit pouze jednou.


Termíny podání přihlášky

Pro 1. kolo přijímacího řízení se přihláška do oborů vzdělání s talentovou zkouškou podává do 30. listopadu, do oborů vzdělání bez talentové zkoušky pak do 1. března. Pro další kola přijímacího řízení vyhlašuje termíny individuálně ředitel dané střední školy.

Způsob podání přihlášky

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu. Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na střední školu osobně nebo ji zaslat poštou.

Přihláška pro denní formu vzdělávání — s růžovým podtiskem
Je určena pro přihlašování uchazečů do denní formy vzdělávání ve dvou- a tříletých oborech vzdělání s výučním listem, ve čtyřletých oborech vzdělání s MZ a v šestiletých a osmiletých oborech vzdělání gymnázií s MZ v případech, kdy u nich není rámcovým vzdělávacím programem stanovena talentová zkouška. Používá se i pro přihlašování do vyššího ročníku než prvního v denní formě vzdělávání u výše uvedených oborů vzdělání i ke zkrácenému studiu.

Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ (v případě, že jste uchazeč se SVP). Zejména doporučení ŠPZ nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.

Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a SŠ. V případě, že uchazeč nebo jeho zákonní zástupci mají vytvořenou datovou schránku, má SŠ povinnost komunikovat jejím prostřednictvím. Proto je nezbytné uvést také číslo datové schránky. Některé dokumenty vám SŠ může poskytnout také elektronicky (pozvánku k jednotné přijímací zkoušce, výsledky hodnocení, kopie zaznamenaných odpovědí v testech s vyznačením správné varianty a další).

Střední škola kontroluje přihlášky a úplnost požadovaných přiložených dokladů; v případě, že objeví na přihlášce chyby, pomůže uchazeči s jejich odstraněním nebo si vyžádá doplnění chybějících údajů nebo dokladů a k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu.

Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh).

 

Část první — osobní údaje o uchazeči a zákonném zástupci
Uchazeč vyplňuje jméno (příp. jména) a příjmení. V případě, že se liší od stávajícího, vyplní uchazeč také rodné příjmení. Dále vyplňuje státní příslušnost, datummísto narození a uchazeči, kteří se hlásí do přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška, vyplní povinně také rodné číslo (výjimkou jsou pouze cizinci, kterým rodné číslo nebylo přiděleno). U nezletilých uchazečů se na přihlášce vyplní také jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce.

Uchazeč dále vyplní adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování písemností, liší-li se od adresy trvalého pobytu, a uvede na sebe kontakt. Je vhodné uvést jak telefon, tak e-mailovou adresu — pro případ, že střední škola objeví v přihlášce uchazeče nějakou nesrovnalost, nebo pro zasílání různých doplňujících informací k přijímacímu řízení. Kontakt (nejlépe jak telefon, tak
e-mailová adresa) se uvádí také na zákonného zástupce.


V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se také stupeň podpůrných opatření.


Část druhá — výběr středních škol, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
Zde uchazeč vyznačí, kam podává přihlášku, tj. uvede názevadresu školy, kódnázev oboru, příp. zaměření. Pokud to není odlišeno použitým formulářem, uvede také formu vzdělávání. Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp. obory vzdělání, nemá vliv na přijímací řízení ve smyslu jakékoli preference! Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu.

Pokud uchazeč podal přihlášku na obor vzdělání gymnázium se sportovní přípravou a posléze podává do 1. března přihlášku i na obory bez talentové zkoušky, vyznačí na těchto přihláškách v poli „Jednotná zkouška“, že bude jednotnou přijímací zkoušku konat na jiné škole (viz níže).

Pole „Termín školní přijímací zkoušky“, příp. „Termín talentové/přijímací zkoušky“ vyplňuje uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. obecné studijní předpoklady, zkouška z cizího jazyka atp.). Toto pole neslouží pro určení termínu konání jednotné přijímací zkoušky, ten je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce.

Uchazeč dále uvádí ročník SŠ, pokud se hlásí do jiného než prvního ročníku, a údaj, zda se hlásí do zkráceného studia.

Část třetí — místo pro potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
Podmínky zdravotní způsobilosti stanovuje pro některé obory vzdělání nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ke stažení zde: Pokud se uchazeč hlásí na obor(obory) vzdělání, pro který je nějaké omezení tímto nařízením stanoveno, musí na přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. Zde se vyplní, pro který obor vzdělání se závěr vydává a zda je uchazeč pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek.

Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro něž platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na každé přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se přihláška vztahuje.

Část čtvrtá — opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče
Uchazeč dokládá výsledky za poslední dva ročníky, tj. uchazeči o 4leté studium dokládají výsledky z 8. a 9. třídy, uchazeči o 6leté gymnázium dokládají výsledky z 6. a 7. třídy a uchazeči o 8leté gymnázium dokládají výsledky ze 4. a 5. třídy. Pokud uchazeč ještě nedokončil 9. ročník základního vzdělávání (resp. 7. a 5. ročník), dokládá pouze vysvědčení z pololetí.

Žáci dotávají přihlášky s již vyplněnou klsifikací.

Výjimkou jsou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou, kteří podávají přihlášku do 30. listopadu. Ti dodávají vysvědčení z předchozích dvou ročníků, tj. ze 7. a 8. třídy (resp. 5. a 6. třídy pro 6leté studium nebo z 3. a 4. třídy pro 8leté studium).

Na druhé straně přihlášky uchazeč pouze vyplní kolik k přihlášce přikládá listů příloh.

 

Pár informací k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ)

Povinná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se týká přijímání do všech oborů středního vzdělání vyjma:
 • oborů bez maturitní zkoušky (učební obory);
 • oborů zkráceného studia podle § 85 ŠZ (získání další maturitní zkouušky);
 • oborů s talentovou zkouškou (kromě gymnázií se sportovní přípravou);
 • přijímání do vyšších ročníků;
 • druhých a dalších kol přijímacího řízení (ale výsledek JPZ může ředitel školy uplatnit — stanovuje v kritériích pro 2. a další kola).
Konání jednotné přijímací zkoušky
 • Každý uchazeč může konat v 1. kole přijímacíh řízení JPZ dva krát. To však za předpokladu, že podá dvě přihlášky do oborů, v nichž se JPZ koná.
 • Uchazeč koná JPZ na jedné střední škole v 1. kole dva krát jen v případě, že na téže škole podá obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření).
 • Započítává se pouze lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury.
 • Škola nesmí přihlížet k horšímu výsledku.
Obor 1. termín 2. termín
řádný termín — čtyřleté obory, nástavby 12. dubna 16. dubna
řádný termín — šestiletá a osmiletá gymnázia 13. dubna 17. dubna
náhradní termín (všechny obory) 10. května 11. května


Ředitel školy 14 dní před konáním řádných termínů jednotných testů zašle uchazeči nebo zákonným zástupcům pozvánku k jednotné přijímací zkoušce. Pro náhradní termín zkoušek zasílá ředitel školy pozvánku nejpozději 7 dnů před termínem konání zkoušky.

 

Místo konání jednotných přijímacích zkoušek

 • 1. termín zkoušek na škole uvedené v 1. pořadí.
 • 2. termín zkoušek na škole uvedené v 2. pořadí.
 • Pokud uchazeč podá současně přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou, potom koná 1. termín JPZ na této škole.

Výsledky obdrží všechny školy, na které uchazeč podá přihlášku (i ty, kde JPZ nekoná).

Místo konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí škol na přihlášce. Proto je důležité uvést školy na obou přihláškách ve stejném pořadí.

 
Náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek
 • V případě, že se uchazeč nedostaví ke konání JPZ a požaduje konat zkoušku v náhradním termínu, musí se písemně omluvit do 3 dnů řediteli školy, kde měl konat řádný termín zkoušek (stejný termín konání zkoušky na jiné škole není důvodem). Pokud ředitel školy omluvu uchazeče uzná, uchazeč má právo konat náhradní termín. V tomto případě musí ředitel školy vyčkat s uzavřením výsledků těchto uchazečů na výsledek zkoušky v náhradním termínu.
 • Pokud se uchazeč neomluví nebo písemně sdělí řediteli školy, že se k náhradnímu termínu nedostaví, zkoušku v náhradním termínu nekoná. Ředitel školy v tomto případě uzavře výsledky těchto uchazečů a podle výsledků dosažených v konaném termínu (je-li takový) zveřejní jejich pořadí.
Ředitel musí vyčkat s uzavřením výsledků uchazečů, kteří mají možnost konat zkoušky v náhradním termínu, na výsledek zkoušky v NT.
 

Průběh jednotné zkoušky v učebně

Organizaci jednotných zkoušek zajišťuje střední škola, na kterou uchazeč podal přihlášku. CZVV vydává metodické postupy pro konání zkoušky (jsou součástí dodávané zkušební dokumentace v každé učebně), administraci zajišťuje zadávající učitel. Ve škole budou uchazeči rozděleni do jednotlivých učeben, ve kterých se budou zkoušky konat, a zadávající učitel uchazeče rozesadí do lavic. Zkouška začíná úvodní administrací, při které zadavatel didaktického testu rozdá testové sešity se zadáním jednotlivých úloh a záznamové archy pro zápis odpovědí.


Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:
 • 50 bodů, 60 minut;
 • povolené pomůcky: propisovací tužka;
 • uzavřené úlohy (UÚ) s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy (OÚ) bez nabídky odpovědi.
Matematika a její aplikace:
 • 50 bodů, 70 minut;
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka;
 • uzavřené úlohy (UÚ) s nabídkou odpovědi;
 • otevřené úlohy (OÚ) bez nabídky odpovědi;
 • široce otevřené úlohy (ŠOÚ) s hodnocením postupu řešení.

Testování probíhá metodou „papír a tužka“, tj. uchazeči mají k dispozici vytištěné zadání (testové sešity) a své odpovědi zapisují na tzv. záznamový arch.

 

Na co si dát pozor:

 • uchazeč musí mít právě svůj záznamový arch (dokument, do kterého zaznamenává své odpovědi, je personalizovaný);
 • uchazeč zkontroluje své jméno a příjmení na záznamovém archu a zapíše je čitelně do pole;
 • psací potřeby — povolena je pouze modře či černě píšící propisovací tužka, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně;
 • zápis odpovědí — do záznamového archu, musí se zapisovat správné křížky z rohu do rohu;
 • nepovolené pomůcky, např.: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

 • Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů (tj. do 2. května pro řádný termín a do 22. 5. pro náhradní termín testů) a zveřejní pořadí uchazečů s uzavřenými výsledky (v řádném termínu přijímacích zkoušek těch, kteří nebudou konat zkoušky v náhradním termínu).
 • Nepřijatým uchazečům zašle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí poštou.
 • Uchazeč (zákonný zástupce) se může odvolat proti výsledku PŘ do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání se podává písemně.

Odevzdání zápisového lístku

 • Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ.
 • Termín pro podání zápisového lístku uchazečem je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.
 • Zápisový lístek poskytne uchazeči jeho základní škola, ve výjimečných případech krajský úřad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO
JIŽ 26.1.2018 V 15:00 PŘIJĎTE SI ZKUSIT PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO VE ŠKOLE POPULO

PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO ZDE... PŘIJÍMAČKY NANEČISTO.pdf (136284)

 

Příprava na střední školu -    Matematika- info o kurzu ZDE

                                              Český jazyk - info o kurzu ZDE

 

Dovolte, abychom Vás jménem centra pozvali na Veletrh vzdělávání, který se bude v OC FUTURUM konat v pátek 19. ledna od 10 – 18 hodin. Veletrh je pořádaný v kooperaci s DENIKEM a jsou nasmlouvané střední školy z Ostravy, Opavy a Slezskou univerzitu Opava. Více informací získáte na adrese https://www.futurumostrava.cz/cz/akce-centra/2143-veletrh-vzdelavani.html
Plakátek nejdete ZDE .

 

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 - informace pro žáky i zákonné zástupce ZDE
Přehled středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem naleznete ZDE.
Další střední a vyšší odborné školy naleznete ZDE.
Přehled volných míst ve středních školách a konzervatořích naleznete ZDE.

Pozvánky na akce:

Beseda o vojenském školství a práci v armádě ZDE

Výstava "Středoškolák, vysokoškolák" info ZDE

Přijímací zkoušky v datech:

do 30. 11. 2017 - odevzdat přihlášky do oborů s talentovou zkouškou (o přihlášky požádejte třídního učitele či vých. poradce)

od 2. do 15. 1. 2018 - talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou (mimo gymnázia se sportovní přípravou)

od 2. 1. do 15. 2. 2018 - talentové zkoušky do oboru - gymnázium se sportovní přípravou

od 15. - 31. 1. 2018 - talentové zkoušky v konzervatořích

do 1. 3. 2018 - odevzdávání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky (přihlášky dostanete v základní škole zároveň se zápisovým lístkem - u pololetního vysvědčení)

12. 4. a 16. 4. 2018 - řádné termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory

13. 4. a 17. 4. 2018- řádné termíny jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

od 12. do 28. dubna 2018 - stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2018 - stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

10. května 2018 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
11. května 2018 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Zápisový lístek - dostanete v základní škole od výchovného poradce proti podpisu, po zveřejnění výsledků jej musíte vyplněný do 10 dnů doručit na střední školu, pro kterou se vaše dítě rozhodlo

 

 

 

------------------------------------------------------ odkazy z předchozích let ----------------------------------------------------

 

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 - bližší informace pro žáky i zákonné zástupce ZDE

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně/vybraná ustanovení/ ZDE

Stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aktuální informace:www.msmt.cz

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ZDE

Přijímací zkoušky v datech:

do 30. 11. 2016 - odevzdat přihlášky do oborů s talentovou zkouškou (přihlášky dostanete v základní škole)

od 2. do 15. 1. 2017 - talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou (mimo gymnázia se sportovní přípravou)

od 2. 1. do 15. 2. 2017 - talentové zkoušky do oboru - gymnázium se sportovní přípravou

od 15. - 31. 1. 2017 - talentové zkoušky v konzervatořích

do 1. 3. 2017 - odevzdávání přihlášek do oborů bez talentové zkoušky (přihlášky dostanete v základní škole)

12. 4. a 19. 4. 2017 - řádné termíny jednotné zkoušky pro čtyřleté obory

18. 4. a 20. 4. 2017- řádné termíny jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

od 12. do 28. dubna 2017 - stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017 - stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

 

Zápisový lístek - dostanete v základní škole od výchovného poradce proti podpisu, po zveřejnění výsledků jej musíte vyplněný do 10 dnů doručit na střední školu, pro kterou se vaše dítě rozhodlo

 

Den na zdravce info ZDE

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace info ZDE

Den otevřených dveří -  Církevní gymnázium Opava info ZDE

Týden otevřených dveří -  Arcelor Mittal Ostrava pro ZŠ info ZDE

Dny otevřených dveří -  Gymnázium Hello Ostrava - Poruba info ZDE

Dny otevřených dveří - Gymnázium Olgy Havlové - info ZDE

Pozvánka - Den otevřených dveří - Janáčková konzervatoř v Ostravě ZDE

 

 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

- pozvánka na den otevřených dveří ZDE


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Seznam středních škol přihlášených k jednotným přijímacím zkouškám ve školním roce 2015/2016 ZDE

 

Studijní centrum Basic - příprava na přijímací zkoušky 2016 - info ZDE

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.
Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

- den otevřených dveří info ZDE

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Dny otevřených dveří se konají v těchto termínech:

 • sobota                 9.1.                        8,00 – 12,00 hodin
 • úterý                    19.1.                      15,00 – 18,00 hodin
 • středa                  3.2.                        15,00 – 18,00 hodin

 

LEAF Academy – den otevřených dveří ZDE

 - letní kemp - info ZDE

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium,s.r.o.

- den otevřených dveří - ZDE

Gymnázium Josefa kainara, Dr. E. Beneše 7, 748 01 Hlučín

- den otevřených dveří ZDE

Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín

- den otevřených dveří ZDE

Střední škola automobilní Krnov

- dny otevřených dveří ZDE

Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava - Zábřeh 

- den otevřených dveří a obory ZDE, další informace a kontakty ZDE.

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

- nabídka studijních příležitostí pro školní rok 2016/2017 ZDE

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

- pozvánka na den otevřených dveří ZDE

 

Beseda o vojenském školství a práci v armádě - pozvánka ZDE.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Střední umělecké školy, Ostrava u příležitosti 25. výročí vzniku školy

Poděbradova 959/33 a Matiční 18, Moravská Ostrava.

V sobotu 3. října 2015 od 8,00 do 14,00 hodin proběhne v rámci oslav 25. výročí vzniku školy den otevřených dveří na Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci.

V obou školních budovách na ul. Poděbradově 959/33 a Matiční ul. č. 18 (Moravská Ostrava) si mohou návštěvníci prohlédnout žákovské, klauzurní a maturitních práce - malby, kresby, fotografie, grafiky, keramické výrobky či designerské návrhy.

Kromě prohlídky školních prostor se návštěvníci dozvědí vše potřebné o přijímacím řízení a talentových zkouškách na Střední umělecké škole, Ostrava a také o přípravných kurzech k talentové zkoušce určených pro žáky 9. ročníků ZŠ, které budou zahájeny již v sobotu 10. října 2015 (viz info v příloze tohoto emailu).

Pracovníci školy jsou připraveni odpovědět na všechny otázky týkající se studia a provozu na SUŠ.

Dále si dovolujeme pozvat Vás a Vaše žáky na výstavy prací žáků naši školy. První z nich se koná od 21. 9 do 17.10. 2015 v prostorách Základní školy Ostrava - Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72. Další z výstav u příležitosti půlkulatého výročí pak můžete navštívit v rámci festivalu Konverzace uměním za ZUŠ B. Smetany v Karviné. Výstava se koná od 17.9. do 30.10. 2015

Přípravný kurz k talentovým zkouškám pro uchazeče o studium na SUŠ, Ostrava.

Střední umělecká škola pořádá pro zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ přípravný kurz k talentovým zkouškám.

Přípravný kurz bude zahájen v sobotu 10. října 2015 Celkový rozsah kurzů je 60 vyučovacích hodin v 10 vyučovacích blocích vždy v sobotu dopoledne (8:00 - 13:30) (kurz se nekoná v sobotu 31.10.). 

V kurzech žáci projdou postupně jednotlivými výtvarnými činnostmi, z nichž mnohé budou součástí talentových zkoušek.  Součástí kurzu je osvojení si a prohloubení dovedností v kresbě, malbě nebo modelování a dalších činnostech, které žáci využijí během talentových zkoušek a následně pak během prvního ročníku svého studia na naší škole. Žáci – kurzisté tedy získají oproti svému dosavadnímu výtvarnému vzdělání na ZŠ a ZUŠ mnohé další zkušenosti a dovednosti, které jim mohou výraznou měrou pomoci k úspěšnému vykonání přijímacích zkoušek. Kurzisté se navíc seznámí i s prostředím školy a získají rovněž možnost přímo konzultovat své práce s učiteli školy, kteří jsou schopni již během této přípravy korigovat jejich výtvarné dovednosti.

Cena kurzu je při rozsahu 60 vyučovacích hodin  stanovena na 2500.- Kč.

Zájemci o kurz získají přihlášku na dni otevřených dveří (3.10. 2015, 8,00-14,00 hodin) nebo v tomto odkaze:  www.sus-ostrava.cz  a poslat ji mohou buď emailem na adresu: info@sus-ostrava.cz a nebo ji v pracovní dny odevzdat osobně na sekretariátu školy na ulici Poděbradova 959/33, Ostrava. Kurzovné je možno uhradit buď přímo v kanceláři školy,  nebo na účet školy vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky. 

Veškeré další informace ohledně studia a podmínek přijímacího řízení mohou zájemci získat i na telefonním čísle školy: 596114985 a na webových stránkách školy: www.sus-ostrava.cz.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

 

Přehled volných míst ve SŠ v našem kraji ZDE 

◊ Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Významnou novinkou v přijímacím řízení je skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů (dále také pilotní ověřování). Organizací pilotního ověřování bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Záměrem Moravskoslezského kraje je  zapojení středních škol všech zřizovatelů nabízejících studium v maturitních oborech vzdělání do tohoto pilotního ověřování a realizace centrálně zadávaných jednotných testů ve školním roce 2014/2015. Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání konaném dne 23. 9. 2014 usnesením č. 52/4004 doporučila ředitelům středních škol všech zřizovatelů přihlásit se k pilotnímu ověřování.

A co vlastně tato novinka v přijímacím řízení obnáší? Zjednodušeně lze říci, že všichni uchazeči hlásící se do maturitních oborů ve středních školách v celé republice budou v rámci přijímacího řízení konat stejné testy!

V Moravskoslezském kraji se k pilotnímu ověřování přihlásilo celkem 90 středních škol. Zapojí se do něj všechny střední školy s maturitními obory zřizované Moravskoslezským krajem (tj. 78 středních škol), dále je přihlášeno 9 soukromých středních škol (z celkového počtu 35 soukromých středních škol v našem kraji s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou), 2 církevní střední školy a 1 střední škola zřizovaná obcí (přihlásily se všechny církevní a obecní střední školy v kraji).

Další novinkou v přijímacím řízení je nový formulář přihlášky, který naleznete na stránkách MŠMT. Uchazeči vyplňují tento nový formulář do všech středních škol. Ve formuláři mohou uchazeči nově vyplnit dvě střední školy. V případě, že obě vyplněné školy jsou přihlášené k pilotnímu ověřování, je uvedené pořadí škol ve formuláři důležité z pohledu místa konání přijímací zkoušky, protože uchazeč koná přijímací zkoušku pouze jednou, a to na škole uvedené jako první v pořadí, škola uvedená jako druhá v pořadí obdrží výsledky přijímací zkoušky od CERMATu. V případě, že uchazeč uvedl ve formuláři jako první v pořadí školu, která je přihlášena k pilotnímu ověřování, a druhou školu, která není přihlášena k pilotnímu ověřování, koná přijímací zkoušku na první škole dle podmínek pilotního ověřování a na druhé škole postupuje dle pokynů ředitele a vyhlášených kritérií. Stejně se postupuje i v případě, že uchazeč vyplní ve formuláři jako první v pořadí školu, která není přihlášená k pilotnímu ověřování a druhou v pořadí školu, která se do pilotního ověřování přihlásila, zde tedy platí, že na první škole postupuje dle pokynů ředitele a vyhlášených kritérií a na druhé škole v pořadí postupuje dle podmínek pilotního ověřování. Každopádně vždy platí, že v případě přijetí ke vzdělávání do obou škol není pořadí škol na přihlášce závazné, závazné je až odevzdání zápisového lístku na vybranou střední školu.

 

Dny otevřených dveří na středních školách Moravskoslezského kraje

https://www.stredniskoly.cz/dny-otevrenych-dveri/moravskoslezsky-kraj/

 

Střední škola cestovního ruchu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

U Kantorka 406
Rožnov pod Radhoštěm
Zveme Vás na dny otevřených dveří - více informací ZDE

 

Zde naleznete několik užitečných odkazů, které obsahují  informace o přihláškách ke studiu, informace o přijímacím řízení a také zkušební testy.