Vyučující

 

vyučující kontakt


Mgr. Monika Konečná
ředitelka školy

- matematika

 

599 429 129


Mgr. Gabriela Rycková
zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně
třídní učitelka 5.A

- český jazyk
 

599 429 125

Dis. Eva Hořenková
ekonomka školy
 
599 429 120
 


Mgr. Petra Červenková
třídní učitelka 8.B

- přírodopis
- chemie
 

599 429 122

 

Mgr. Marie Gospošová
třídní učitelka 4.B

 

599 429 124


Mgr. Dagmar Hasalová

výchovná poradkyně
třídní učitelka 1.A

 

599 429 124

 

Mgr. Kateřina Holušová
třídní učitelka 3.A

 

599 429 124

Mgr. Iva Hruzíková
školní metodik prevence
třídní učitelka 6.A


- český jazyk
- dějepis
 
599 429 122


Mgr. Gabriela Hynek
správce počítačové učebny

- matematika
- informatika
- tělesná výchova

 

599 429 125


Mgr. Jakub Kořínek

- zeměpis
- tělesná výchova
 
599 429 122

Mgr. Jaroslava Kosourová
třídní učitelka 5.B

- matematika
- český jazyk
- tělesná výchova
- přírodověda, vlastivěda
 
599 429 122


Mgr. Miroslav Krist
třídní učitel 3.B

 

599 429 124

Mgr. Magdaléna Kučatá
učitelka I. stupně

- anglický jazyk
- přírodověda
- výtvarná a tělesná výchova
 
599 429 124


Mgr. Jaroslava Návratová
třídní učitelka 4.A
 

599 429 124


Mgr. Radka Nováková
pedagog předmětu speciálně pedagogické péče

- tělesná výchova
- výchova ke zdraví
 
599 429 122


Mgr. Eva Papírníková
třídní učitelka 1.B
 

599 429 124


Mgr. Klára Pavlišová
třídní učitelka 2.B
 
599 429 126


Ing. Dana Petříková

- matematika
 

599 429 122


Mgr. Sylva Piskallová
třídní učitelka 2.A
 

599 429 126

 

Mgr. Magda Paldusová

- německý jazyk
- hudební výchova

 

599 429 122

 

Mgr. Petra Pokludová

- český jazyk
- anglický jazyk

 

599 429 122


Mgr. Petra Raunigová
třídní učitelka 6.B

- český jazyk
- anglický jazyk
 

599 429 122


Mgr. Kamila Salawová
třídní učitelka 8.A

- přírodopis
- chemie
- anglický jazyk
 

599 429 122


Mgr. Lucie Smetanová
třídní učitelka 7.A

- český jazyk
- výtvarná výchova
- pracovní činnosti
 

599 429 122


Mgr. Lukáš Tovaryš
třídní učitel 7.B

- fyzika
- výchova k občanství
- pracovní činnosti
 

599 429 122