Vyučující

 

vyučující kontakt


Mgr. Monika Konečná
ředitelka školy

- matematika

 

599 429 129

monika.konecna@zspetrkovice.cz


Mgr. Gabriela Rycková
zástupkyně ředitele
výchovná poradkyně
třídní učitelka 5.A

- český jazyk
 

599 429 125

gabriela.ryckova@zspetrkovice.cz


Dis. Eva Hořenková
ekonomka školy

599 429 120

skola@zspetrkovice.cz
 


Mgr. Petra Červenková

- přírodopis
- chemie
 

599 429 122

petra.cervenkova@zspetrkovice.cz


Mgr. Dagmar Hasalová

výchovná poradkyně
třídní učitelka 1.A

 

599 429 124

dagmar.hasalova@zspetrkovice.cz

 

Mgr. Kateřina Holušová
třídní učitelka 3.A

 

599 429 124

katerina.holusova@zspetrkovice.cz

Mgr. Iva Hruzíková
třídní učitelka 8.A

- český jazyk
- dějepis
 
599 429 122

iva.hruzikova@zspetrkovice.cz


Mgr. Gabriela Hynek
správce počítačové učebny

- matematika
- informatika
- tělesná výchova

 

599 429 125

 

gabriela.hynek@zspetrkovice.cz


Mgr. Adriana Koláčková
učitelka I. a II. stupně

- anglický jazyk
- prvouka
- výtvarná a tělesná výchova
- pracovní činnosti

 

599 429 124

adriana.kolackova@zspetrkovice.cz


Mgr. Ema Kopincová
- anglický jazyk
 

599 429 122

ema.kopincova@zspetrkovice.cz


Mgr. Jakub Kořínek
třídní učitel 7.A

- zeměpis, vlastivěda
- německý jazyk
- tělesná výchova
- pracovní činnosti

 

599 429 122

jakub.korinek@zspetrkovice.cz


Mgr. Jaroslava Kosourová
třídní učitelka 5.B

- matematika
- český jazyk
- tělesná výchova
- přírodověda, vlastivěda

 

599 429 122

jaroslava.kosourova@zspetrkovice.cz


Mgr. Miroslav Krist
třídní učitel 3.B

 

599 429 124

miroslav.krist@zspetrkovice.cz


Mgr. Magdaléna Kučatá
třídní učitelka 2.B
 

599 429 126

magdalena.kucata@zspetrkovice.cz


Mgr. Jaroslava Návratová
třídní učitelka 4.A
 

599 429 124

jaroslava.navratova@zspetrkovice.cz


Mgr. Eva Papírníková
třídní učitelka 1.B
 

599 429 124

eva.papirnikova@zspetrkovice.cz


Mgr. Klára Pavlišová
třídní učitelka 4.B

 

599 429 124

klara.pavlisova@zspetrkovice.cz


Ing. Dana Petříková

- matematika
- zeměpis
- pracovní činnosti
 

599 429 122

dana.petrikova@zspetrkovice.cz


Mgr. Sylva Piskallová
třídní učitelka 2.A
 

599 429 126

sylva.piskallova@zspetrkovice.cz

 

Mgr. Magda Paldusová

- německý jazyk
- hudební výchova

 

599 429 122

magda.paldusova@zspetrkovice.cz

 

Mgr. Petra Pokludová
třídní učitelka 7.B

- český jazyk
- anglický jazyk

 

599 429 122

petra.pokludova@zspetrkovice.cz


Mgr. Petra Raunigová
třídní učitelka 8.B

- český jazyk
- anglický jazyk
 

599 429 122

petra.raunigova@zspetrkovice.cz


Mgr. Monika Růžičková
třídní učitelka 6.A

- český jazyk
- anglický jazyk

 

599 429 122

monika.ruzickova@zspetrkovice.cz


Mgr. Kamila Salawová
školní metodik prevence

- přírodopis
- chemie
- anglický jazyk
 

599 429 122

kamila.salawova@zspetrkovice.cz


Mgr. Eva Schenková

- matematika
 

599 429 122

eva.schenkova@zsperkovice.cz


Mgr. Lucie Smetanová
třídní učitelka 9.A

- český jazyk
- výtvarná výchova
- pracovní činnosti
 

599 429 122

lucie.smetanova@zspetrkovice.cz


Mgr. Michaela Štěpánová
třídní učitelka 6.B

- matematika
- hudební výchova
 

599 429 122

michaela.stepanova@zspetrkovice.cz


Mgr. Lukáš Tovaryš
třídní učitel 9.B

- fyzika
- výchova k občanství
- pracovní činnosti
 

599 429 122

lukas.tovarys@zsperkovice.cz